DNSE Detail Stock TAW
TAW

TAWACO

UPCOM: CTCP Cấp nước Trung An

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

05/02/2023

CẬP NHẬT

05/02/2023

Tổng quan

CTCP Cấp nước Trung An hoạt động trong lĩnh vực:

- Sữa chữa, quản lý, cung cấp nước sạch
- Thi công mạng lưới cấp thoát nước
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của TAWACO

Giá hiện tại

309

0

0

-

0

-

900

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Võ Thị Hồng Hà

Tổng giám đốc

CTCP Cấp nước Trung An hoạt động trong lĩnh vực:

- Sữa chữa, quản lý, cung cấp nước sạch
- Thi công mạng lưới cấp thoát nước

Lịch sử phát triển:

- Tiền thân là Xí nghiệp Cấp nước Trung An.
- Năm 2010, chuyển đổi thành công ty TNHH MTV Cấp nước Trung An
- Ngày 16/04/2015 CTCP Cấp nước Trung An trở thành công ty đại chúng
- Ngày 29/07/2016 giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu 13,500 đồng.

Thành viên Hội đồng quản trị

31.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của TAW dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 31.0 năm)


Ban giám đốc

14.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của TAW dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 14.0 năm)

Cổ đông lớn