Tin tức & sự kiện

27/09/2023

TBR: Thay đổi thông tin địa chỉ

15/09/2023

TBR: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

05/08/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 600 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TBR của CTCP Địa ốc Tân Bình như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 13/09/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Phòng Kế toán – Tài Chính Công ty cổ phần Địa ốc Tân Bình từ ngày 13/09/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.năm 2022

04/08/2023

TBR: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

31/07/2023

TBR: Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2022

31/07/2023

TBR: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

22/06/2023

TBR: Nhận được Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà Vũ Thúy Ái

23/05/2023

TBR: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

05/05/2023

TBR: Thay đổi nhân sự

05/05/2023

TBR: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

25/04/2023

TBR: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

17/04/2023

TBR: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

14/04/2023

TBR: Đính chính Báo cáo quản trị công ty năm 2022

13/04/2023

TBR: Đính chính Báo cáo thường niên 2022

04/04/2023

TBR: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

17/03/2023

TBR: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

16/03/2023

Đại gia bắt tay bà Lê Hoàng Diệp Thảo xây nhà máy lốp xe tại Mỹ: Từng tham vọng mua 55% Lọc dầu Dung Quất, mua ngân hàng Mỹ nhưng bang Texas bác bỏ

15/03/2023

TBR: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

13/03/2023

TBR: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

09/03/2023

TBR: Báo cáo thường niên 2022