Tin tức & sự kiện

19/12/2022

TBR: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/12/2022

TBR: Quy chế công bố thông tin

06/12/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TBR của CTCP Địa ốc Tân Bình như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể gửi đến cổ đông theo địa chỉ trên danh sách cổ đông được chốt thời gian trên.
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường CTCP Địa ốc Tân Bình – địa chỉ: Số 205 - 207 – 209 Lý Thường Kiệt, phường 6, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.
          - Thời gian họp: dự kiến vào ngày 30/12/2022

22/11/2022

TBR: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

17/11/2022

TBR: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/10/2022

TBR: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

12/10/2022

TBR: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Cao Toàn Thắng

28/09/2022

TBR: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Cao Toàn Thắng

29/08/2022

TBR: Ký Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

24/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TBR của CTCP Địa ốc Tân Bình như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 15/09/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – Tài Chính, Công ty cổ phần Địa ốc Tân Bình từ ngày 15/09/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

18/08/2022

TBR: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

16/08/2022

TBR: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để chi trả cổ tức năm 2021

15/08/2022

TBR: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

20/07/2022

Giao dịch lần đầu - 8,060,000 CP

14/07/2022

TBR: Ngày 20/07/2022, ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của CTCP Địa ốc Tân Bình (TBR)

25/04/2022

TBR: Bản công bố thông tin của Công ty cổ phần Địa ốc Tân Bình (TBR)

25/04/2022

TBR: Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của CTCP Địa ốc Tân Bình (TBR)