DNSE Detail Stock TBR

UPCOM: CTCP Địa ốc Tân Bình

Bất động sản dân cư

logo

TBR

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

56.42 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

2.83 tỷ

Doanh thu

13.38 tỷ

0.01%

351.42

0

0.62

0%

1.60%

1.33%

63.28%

0%

0%

0%

40%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV

51%

Cao Toàn Thắng

6.2%

Công ty Tài chính cổ phần Điện lực

5.49%

Khác

37.31%

Tin tức & Sự kiện