Tin tức & sự kiện

23/12/2022

Vi phạm thuế, TCR bị phạt và truy thu gần 2 tỷ đồng

CTCP Công nghiệp Gốm sứ Taicera (HOSE: TCR) vừa công bố thông tin nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Tổng cục thuế tỉnh Đồng Nai ngày 09/12/2022.

22/12/2022

TCR: Thông báo giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin

22/12/2022

TCR: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Cục thuế Tỉnh Đồng Nai

15/12/2022

TCR: Thông báo thay đổi nhân sự - Kế toán trưởng

13/12/2022

TCR: Quy chế hoạt động của HĐQT

13/12/2022

TCR: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

26/10/2022

TCR: Lộ trình khắc phục LNST chưa phân phối đến quý 3/2022

26/10/2022

TCR: Giải trình lợi nhuận HN quý 3/2022 so với cùng kỳ năm trước

26/10/2022

TCR: BCTC Hợp nhất quý 3 năm 2022

20/10/2022

TCR: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3/2022 so với quý 3/2021

20/10/2022

TCR: BCTC quý 3 năm 2022

16/08/2022

TCR: Thông báo về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu

12/08/2022

TCR: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế BCTC riêng quý 2/2022 so với quý 2/2021

12/08/2022

TCR: BCTC Hợp nhất quý 2 năm 2022

08/08/2022

TCR: Giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC Cty mẹ sau soát xét bán niên năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

04/08/2022

TCR: BCTC quý 2 năm 2022

26/07/2022

TCR: Giải trình khắc phục lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến quý 2 năm 2022

26/07/2022

TCR: Giải trình lợi nhuận BCTC HN quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước

26/07/2022

TCR: BCTC Hợp nhất quý 2 năm 2022

22/07/2022

TCR: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022