Tin tức & sự kiện

26/01/2024

BCTC Quý 4/2023 TCR - Lợi nhuận quý 4 gấp 8,6 lần so với cùng kỳ, đạt 6,71 tỷ đồng.

16/11/2023

Khốc liệt cuộc chiến gạch ốp lát

26/10/2023

BCTC Quý 3/2023 TCR - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 22,2 tỷ đồng

11/08/2023

TCR: Thông báo về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu

10/08/2023

TCR: Giải trình chênh lệch LNST tại BCTC soát xét bán niên 2023 so với cùng kỳ

08/08/2023

TCR: Giải trình chênh lệch LN Công ty Mẹ sau soát xét bán niên 2023 so với cùng kỳ năm trước

26/07/2023

BCTC Quý 2/2023 TCR - 6 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 7,44 tỷ đồng

26/07/2023

TCR: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế HN quý 2/2023 so với quý 2/2022

26/07/2023

TCR: Lộ trình khắc phục lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến quý 2 năm 2023

19/07/2023

TCR: Giải trình lợi nhuận Công ty Mẹ Q2/2023 so với cùng kỳ năm trước

10/07/2023

TCR: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023

23/06/2023

IR Awards 2023: Hoạt động công bố thông tin của nhóm Mid Cap có sự cải thiện

Trong 364 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2023, Large Cap tiếp tục là nhóm quản trị công bố thông tin (CBTT) tốt nhất. Trong khi đó, nhóm Mid Cap có sự cải thiện trong hoạt động công bố thông tin khi tỷ lệ doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn CBTT tăng trở lại.