DNSE Detail Stock TDF

UPCOM: CTCP Trung Đô

Sản xuất gạch ốp lát và vật liệu lát

logo

TDF

Tin tức

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tuần từ ngày 18-22/12

DVP

-3.85%

DRL

+1.05%

+11

17/12/2023

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tuần từ ngày 18-22/12

Trung Đô chi gần 236 tỷ làm nhà máy chế biến nguyên liệu ở Nghệ An

CTG

0.00%

HAN

+0.96%

+1

13/12/2023

Trung Đô chi gần 236 tỷ làm nhà máy chế biến nguyên liệu ở Nghệ An

Trung Đô (TDF) sắp chi 236 tỷ đồng xây nhà máy gạch ốp lát tại Nghệ An

TDF

0.00%

12/12/2023

Trung Đô (TDF) sắp chi 236 tỷ đồng xây nhà máy gạch ốp lát tại Nghệ An

TDF: Giải trình biến động chỉ tiêu LNST trên BCTC bán niên 2023 đã được soát xét

TDF

0.00%

18/09/2023

TDF: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

TDF

0.00%

30/08/2023

TDF: Quyết định xử phạt hành chính

TDF

0.00%

22/08/2023

TDF: Báo cáo tài chính quý 2/2023

TDF

0.00%

02/08/2023

TDF: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

TDF

0.00%

31/07/2023

TDF: Nghị quyết Hội đồng quản trị

TDF

-7.69%

06/06/2023

TDF: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

TDF

0.00%

29/05/2023

TDF: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

TDF

-1.76%

08/05/2023

TDF: Báo cáo tài chính quý 1/2023

TDF

0.00%

04/05/2023

TDF: Thay đổi nhân sự

26/04/2023

TDF: Báo cáo thường niên 2022

18/04/2023

TDF: Nghị quyết Hội đồng quản trị

18/04/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

14/04/2023

TDF: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

13/04/2023

TDF: Nghị quyết Hội đồng quản trị

07/04/2023

TDF: Báo cáo tài chính năm 2022

01/04/2023

TDF: Nghị quyết Hội đồng quản trị

13/03/2023