Tin tức & sự kiện

18/07/2022

TDG: Lãi sau thuế quý 2 gấp 17 lần cùng kỳ

CTCP Đầu tư TDG GLOBAL (HOSE: TDG) báo lợi nhuận sau thuế quý 2/2022 đạt 4.34 tỷ đồng, gấp 17 lần cùng kỳ năm trước.

16/07/2022

TDG: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2022 so với quý 2/2021

16/07/2022

TDG: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

21/06/2022

TDG: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi ngành nghề kinh doanh

11/06/2022

TDG: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

31/05/2022

TDG: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

30/05/2022

TDG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Võ Anh Thái

28/05/2022

TDG: Bổ sung, thay đổi tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

17/05/2022

TDG: Thông báo thay đổi tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

13/05/2022

TDG: Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

10/05/2022

TDG: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

07/05/2022

TDG: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

05/05/2022

TDG: Tờ trình điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn cổ phần

25/04/2022

TDG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Võ Anh Thái

25/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư TDG GLOBAL (mã CK: TDG) như sau:

15/04/2022

TDG: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

05/04/2022

TDG: Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

05/04/2022

TDG: Nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

26/03/2022

TDG: Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021

09/03/2022

TDG: Báo cáo thường niên năm 2021