Tin tức & sự kiện

01/02/2023

TDG: Báo cáo thường niên năm 2022

18/01/2023

TDG: Thông báo về việc đề nghị gia hạn trả gốc trái phiếu

18/01/2023

BCTC 4/2022 TDG - Lợi nhuận giảm 41,3% trong 2022.

16/01/2023

TDG: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

16/01/2023

TDG: Bổ sung chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021

03/01/2023

TDG: Nghị quyết HĐQT về việc mua lại trái phiếu trước hạn - TDGBH2223001

27/12/2022

TDG: Nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

28/11/2022

TDG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Lê Minh Hiếu

24/11/2022

TDG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Võ Anh Thái

24/11/2022

TDG: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Võ Anh Thái

25/10/2022

TDG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Lê Minh Hiếu, Võ Anh Thái

17/10/2022

Hé lộ kết quả kinh doanh quý 3: Doanh nghiệp thép kém lạc quan

Mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 3/2022 bắt đầu được công bố, trong đó, nhiều doanh nghiệp ghi nhận mức tăng trưởng khả quan và sớm “cán đích” kế hoạch lợi nhuận năm, tuy nhiên một số doanh nghiệp báo lãi giảm, thậm chí báo lỗ, điển hình là các doanh nghiệp ngành thép.

06/10/2022

TDG: BCTC quý 3 năm 2022

04/08/2022

TDG: BCTC Soát xét 6 tháng đầu năm 2022

04/08/2022

TDG: BCTC Hợp nhất quý 2 năm 2022

18/07/2022

TDG: Lãi sau thuế quý 2 gấp 17 lần cùng kỳ

CTCP Đầu tư TDG GLOBAL (HOSE: TDG) báo lợi nhuận sau thuế quý 2/2022 đạt 4.34 tỷ đồng, gấp 17 lần cùng kỳ năm trước.

15/07/2022

TDG: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

15/07/2022

TDG: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2022 so với quý 2/2021

15/07/2022

TDG: BCTC quý 2 năm 2022

20/06/2022

TDG: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi ngành nghề kinh doanh