Tin tức & sự kiện

20/02/2024

TDN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TDN của CTCP Than Đèo Nai - Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến 8h30’ Thứ tư ngày 17/04/2024.
          - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin (phường Cẩm Tây, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh)
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
+ Báo cáo chi trả thù lao, phụ cấp, tiền lương Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS), Ban Giám đốc (BGĐ) năm 2023; đề xuất thù lao, phụ cấp, tiền lương HĐQT, BKS, BGĐ năm 2024;
+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
+ Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (theo Nghị quyết số 22/NQ-ĐHĐCĐ-2023 ban hành ngày 28/12/2023);
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023. phương hướng năm 2024;
+ Báo cáo kết quả hoạt động của thành viên độc lập HĐQT năm 2023. nhiệm vụ năm 2024;
+ Báo cáo đánh giá của BKS về kết quả sản xuất kinh doanh và thẩm định báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2023;
+ Báo cáo hoạt động của BKS và đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc Công ty trong năm 2023;
          - Nội dung họp: + Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty 6 tháng đầu năm 2024 (dự kiến đến thời điểm hợp nhất);
+ Báo cáo hợp đồng giao dịch với người liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua (đến thời điểm hợp nhất);
+ Tờ trình thông qua Dự án Đầu tư Dự án khai thác Cụm mỏ Cọc Sáu – Đèo Nai;
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện công tác hợp nhất Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ theo Điều lệ, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các quy định hiện hành.

Xem thêm tại hnx.vn

08/12/2023

Giao dịch chứng khoán sáng 8/12: Điểm nhấn cổ phiếu thép và than

20/11/2023

Cổ phiếu chứng khoán "bốc đầu", thị trường giao dịch đầy kịch tính

21/10/2023

BCTC Quý 3/2023 TDN - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 2,78 tỷ đồng, giảm 6,79% so với cùng kỳ.

21/08/2023

VN-Index hồi phục trong thế giằng co

15/08/2023

TDN: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

31/07/2023

TDN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

27/07/2023

TDN: Báo cáo tài chính quý 2/2023

24/07/2023

Ngành than lại có thêm một quý “hừng hực”

Hàng loạt ông lớn ngành than công bố lợi nhuận gấp nhiều lần cùng kỳ, nhưng cổ phiếu không còn “hừng” như trước.

21/07/2023

BCTC Quý 2/2023 TDN - Lợi nhuận Quý 2 gấp 19 lần so với cùng kỳ, đạt 15,65 tỷ đồng.

20/07/2023

Chỉ số giảm trong biên độ hẹp, nhiều mã Bất động sản vẫn đóng cửa ở mức cao

07/07/2023

TDN: Thay đổi người công bố thông tin

04/07/2023

TDN: Công bố thông tin - Ký hợp Hợp đồng soát xét - Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

23/06/2023

IR Awards 2023: Hoạt động công bố thông tin của nhóm Mid Cap có sự cải thiện

Trong 364 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2023, Large Cap tiếp tục là nhóm quản trị công bố thông tin (CBTT) tốt nhất. Trong khi đó, nhóm Mid Cap có sự cải thiện trong hoạt động công bố thông tin khi tỷ lệ doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn CBTT tăng trở lại.