DNSE Detail Stock TDN

HNX: CTCP Than Đèo Nai - Vinacomin

Khai thác than

logo

TDN

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

318 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

102 tỷ

Doanh thu

4,096 tỷ

5.32%

3,450.37

0

0.64

-86.84%

26.35%

6.73%

7.92%

84.35%

35%

20.39%

21.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

65%

CTCP Cơ Điện Lạnh

4.01%

UW Indochina Vietnam Ltd

1.35%

Khác

29.64%

Tin tức & Sự kiện