Tin tức & sự kiện

19/01/2023

TDS: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

17/10/2022

TDS: Giải trình lợi nhuận sau thuế Quý 3/2022 bị lỗ

17/10/2022

Hé lộ kết quả kinh doanh quý 3: Doanh nghiệp thép kém lạc quan

Mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 3/2022 bắt đầu được công bố, trong đó, nhiều doanh nghiệp ghi nhận mức tăng trưởng khả quan và sớm “cán đích” kế hoạch lợi nhuận năm, tuy nhiên một số doanh nghiệp báo lãi giảm, thậm chí báo lỗ, điển hình là các doanh nghiệp ngành thép.

14/10/2022

TDS: Báo cáo tài chính quý 3/2022

13/10/2022

Doanh nghiệp thép đầu tiên báo lỗ trong quý 3

Lượng tiêu thụ ảm đạm cùng với tồn kho giá cao nhấn chìm CTCP Thép Thủ Đức - VNSteel (UPCoM: TDS) vào hố sâu thua lỗ trong quý 3/2022. Cuối tháng 9, hãng thép này vẫn còn nắm hơn 420 tỷ đồng hàng tồn kho.

28/07/2022

TDS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

28/07/2022

TDS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

19/07/2022

Doanh nghiệp thép đầu tiên báo lỗ trong quý 2

Hãng thép Thủ Đức vừa ghi nhận quý lỗ thứ 3 trong 4 quý vừa qua, giữa lúc ngành thép gặp khó kéo giảm cả doanh thu và biên lãi gộp.

19/07/2022

TDS: Báo cáo tài chính quý 2/2022

06/06/2022

TDS: Công bố thông tin việc ký hợp đồng kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022

19/04/2022

Thép Thủ Đức có lãi trở lại sau 2 quý lỗ liên tiếp

CTCP Thép Thủ Đức - VNSTEEL (UPCoM: TDS) báo lãi hơn 8 tỷ đồng trong quý 1/2022 sau 2 quý lỗ liên tiếp.

16/04/2022

TDS: Báo cáo tài chính quý 1/2022

30/03/2022

TDS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

24/03/2022

TDS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

09/03/2022

TDS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

01/03/2022

TDS: Bổ nhiệm Ông Vũ Xuân Trường là người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký HĐQT

01/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TDS của CTCP Thép Thủ Đức - VNSTEEL như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 29/03/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Thép Thủ Đức – Vnsteel; Km 9, Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh
          - Nội dung họp: + Báo cáo Tổng kết công tác SXKD năm 2021 - Kế hoạch SXKD năm 2022;
+ Báo cáo Ban kiểm soát năm 2021;
+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

28/02/2022

TDS: Báo cáo tài chính năm 2021

28/02/2022

TDS: Báo cáo thường niên 2021

18/02/2022

TDS: Thay đổi nhân sự