Tin tức & sự kiện

29/07/2022

TDS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

28/07/2022

TDS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

19/07/2022

TDS: Báo cáo tài chính quý 2/2022

19/07/2022

Doanh nghiệp thép đầu tiên báo lỗ trong quý 2

Hãng thép Thủ Đức vừa ghi nhận quý lỗ thứ 3 trong 4 quý vừa qua, giữa lúc ngành thép gặp khó kéo giảm cả doanh thu và biên lãi gộp.

07/06/2022

TDS: Công bố thông tin việc ký hợp đồng kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022

19/04/2022

Thép Thủ Đức có lãi trở lại sau 2 quý lỗ liên tiếp

CTCP Thép Thủ Đức - VNSTEEL (UPCoM: TDS) báo lãi hơn 8 tỷ đồng trong quý 1/2022 sau 2 quý lỗ liên tiếp.

16/04/2022

TDS: Báo cáo tài chính quý 1/2022

31/03/2022

TDS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

24/03/2022

TDS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

10/03/2022

TDS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

02/03/2022

TDS: Thay đổi nhân sự

01/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TDS của CTCP Thép Thủ Đức - VNSTEEL như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 29/03/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Thép Thủ Đức – Vnsteel; Km 9, Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh
          - Nội dung họp: + Báo cáo Tổng kết công tác SXKD năm 2021 - Kế hoạch SXKD năm 2022;
+ Báo cáo Ban kiểm soát năm 2021;
+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

28/02/2022

TDS: Báo cáo tài chính năm 2021

28/02/2022

TDS: Báo cáo thường niên 2021

18/02/2022

TDS: Thay đổi nhân sự

16/02/2022

TDS: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

15/02/2022

TDS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

12/02/2022

TDS: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

18/01/2022

TDS: Báo cáo tài chính quý 4/2021

13/10/2021

TDS: Báo cáo tài chính quý 3/2021