Tin tức & sự kiện

22/09/2022

TED: Thay đổi nhân sự

08/09/2022

Doanh nghiệp xây dựng kinh doanh trong quý 2 ra sao trước bão giá nguyên vật liệu?

Bước sang năm 2022, ngành xây dựng được dự báo sẽ phục hồi nhanh chóng khi tác động của đại dịch COVID-19 dần phai đi. Mặc dù vậy, ngành vẫn phải chịu áp lực chi phí nguyên vật liệu tăng, tuy nhiên kết quả kinh doanh của hầu hết doanh nghiệp xây dựng vẫn có sự tăng trưởng.

31/08/2022

TED: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

30/08/2022

TED: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

30/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TED của Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 30/09/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức như sau:
· Địa điểm nhận cổ tức: Phòng Tài chính kế toán, Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải – CTCP, 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội.
· Thời gian: Từ 9h00 đến 17h00, các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ và các ngày nghỉ theo quy định), bắt đầu từ ngày 30/09/2022.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: · Cổ đông đến làm thủ tục nhận cổ tức xuất trình: Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của TEDI (bản gốc); Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân; Giấy giới thiệu (trường hợp pháp nhân hoặc tổ chức). Trường hợp ủy quyền cho người khác nhận cổ tức phải có Giấy ủy quyền được công chứng, Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân, Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của TEDI (bản gốc) của người ủy quyền và Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân của người được ủy quyền.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: · Cổ đông nhận cổ tức theo hình thức chuyển khoản: Đề nghị hoàn thiện Giấy đề nghị thanh toán cổ tức qua chuyển khoản theo mẫu đăng tải trên website của TEDI tại địa chỉ: https://tedi.vn/ và gửi về địa chỉ Phòng Tài chính kế toán Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải – CTCP, 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội trước ngày 25/09/2022 để TEDI thanh toán cổ tức từ ngày 30/09/2022.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

18/08/2022

Nửa năm, doanh nghiệp BOT làm ăn ra sao?

Thống kê từ 16 doanh nghiệp trên sàn chứng khoán có hoạt động kinh doanh liên quan đến thu phí đường bộ (BOT) cho thấy, tổng doanh thu trong quý 2/2022 đạt 4.88 ngàn tỷ đồng, giảm trên 3% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đạt 7.88 ngàn tỷ đồng, giảm 1.6%.

18/08/2022

TED: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

11/08/2022

TED: Quỹ Đầu tư hạ tầng Red One - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 664,050 CP

11/08/2022

TED: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021

09/08/2022

TED: Công ty cổ phần Đầu tư MHC không còn là cổ đông lớn

03/08/2022

TED: Quỹ Đầu tư hạ tầng Red One - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 664,050 CP

02/08/2022

TED: Báo cáo tài chính quý 2/2022

28/07/2022

TED: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản

18/07/2022

TED: Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn chào mua công khai

15/07/2022

TED: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

08/07/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TED của Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung xin ý kiến: Quỹ đầu tư hạ tầng RED ONE (R1F) được quyền nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết trong một hoặc nhiều lần dẫn đến việc sở hữu từ 25% đến dưới 35% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải – CTCP (TEDI) mà không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật.
          - Thời gian thực hiện: Sẽ thông báo trong tài liệu lấy ý kiến cổ đông
          - Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo trong tài liệu lấy ý kiến cổ đông

07/07/2022

TED: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

05/07/2022

TED: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

28/06/2022

TED: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

22/06/2022

TED: Nghị quyết Hội đồng quản trị