DNSE Detail Stock TED
TED

Tư vấn thiết kế giao thông vận tải

UPCOM: Tổng Công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải - CTCP

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

30/11/2023

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

30/11/2023

Tổng quan

Tổng Công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải - CTCP hoạt động trong lĩnh vực:

Cung cấp các dịch vụ khảo sát thi công giao thông vận tải
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của Tư vấn thiết kế giao thông vận tải

Giá hiện tại

6,840

0

0

-

0.43

-

2,300

35.30%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Hitoshi Yahagi

Tổng giám đốc

Phạm Hữu Sơn

Website

Tổng Công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải - CTCP hoạt động trong lĩnh vực:

Cung cấp các dịch vụ khảo sát thi công giao thông vận tải

Lịch sử phát triển:

- Năm 1962: Tiền thân là Viện Thiết kế Giao thông vận tải, được thành lập.
- Năm 1993: Chuyển đổi tổ chức thành Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải.
- Năm 1995: Công ty đã lập đề án xin thành lập Tổng công ty các xí nghiệp được chuyển đổi thành Công ty hạch toán kinh tế độc lập.
- Ngày 09/04/2007: Tổng công ty Tư vấn thiết kế chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con theo Quyết định số 782/QĐ-BGTVT ngày 09/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
- Ngày 25/6/2010: Bộ trưởng bộ Giao thông vận tải đã có quyết định chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải thành công ty TNHH MTV.
- Ngày 10/05/2022: Ngày giao dịch đầu tiên trên UPCoM với giá 30,000 đ/CP.

Thành viên Hội đồng quản trị

3.4 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của TED có kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 3.4 năm)


Ban giám đốc

2.9 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Ban giám đốc của TED mới (nhiệm kỳ trung bình 2.9 năm)

Cổ đông lớn

Top 4 cổ đông lớn sở hữu 78.06% công ty.