Tin tức & sự kiện

24/01/2024

BCTC Quý 4/2023 THB - Lợi nhuận quý 4 gấp 19,5 lần so với cùng kỳ, đạt 1,85 tỷ đồng.

19/11/2023

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần: Loạt cổ phiếu có câu chuyện riêng tăng tốc, một mã bất động sản tăng kịch trần 2 phiên liên tiếp

18/10/2023

BCTC Quý 3/2023 THB - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 5,23 tỷ đồng, giảm 27,92% so với cùng kỳ.

12/09/2023

Việt Nam sẽ tránh được áp lực tỷ giá cuối năm 2023

07/09/2023

VND giảm giá 2,2% so với USD sau 8 tháng

05/09/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 600 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu THB của CTCP Bia Hà Nội - Thanh Hoá như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/09/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/09/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 27/09/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 27/09/2023 và xuất trình giấy tờ chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

05/09/2023

THB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

29/08/2023

THB: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền.

28/08/2023

THB: Thông báo về việc bổ sung cổ phiếu vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ

23/08/2023

THB: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (công ty mẹ)

23/08/2023

THB: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

23/08/2023

THB: Nghị quyết Hội đồng quản trị

27/07/2023

THB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

20/07/2023

THB: Báo cáo tài chính quý 2/2023 (công ty mẹ)

20/07/2023

THB: Báo cáo tài chính quý 2/2023

19/07/2023

BCTC Quý 2/2023 THB - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 1,22 tỷ đồng, giảm 86,7% so với cùng kỳ.

09/07/2023

Không còn kiên trì đứng ngoài, quỹ SGI Capital đã giải ngân gần hết tiền, mua toàn cổ phiếu ngân hàng

30/06/2023

THB: Ký hợp đồng kiểm toán năm 2023

23/06/2023

IR Awards 2023: Hoạt động công bố thông tin của nhóm Mid Cap có sự cải thiện

Trong 364 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2023, Large Cap tiếp tục là nhóm quản trị công bố thông tin (CBTT) tốt nhất. Trong khi đó, nhóm Mid Cap có sự cải thiện trong hoạt động công bố thông tin khi tỷ lệ doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn CBTT tăng trở lại.