DNSE Detail Stock THB

HNX: CTCP Bia Hà Nội - Thanh Hóa

Sản xuất bia

logo

THB

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

131 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

0.71 tỷ

Doanh thu

1,583 tỷ

3.33%

61.89

0

0.04

-503.24%

0.48%

0.27%

7.52%

0%

35%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội

55%

Lê Anh Tuấn

6.91%

Lương Xuân Dũng

6.14%

Barca Global Master Fund, L.P

3.71%

Khác

28.24%

Tin tức & Sự kiện