Tin tức & sự kiện

28/09/2022

THP: Nguyễn Thị Phi Anh - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 800,000 CP

28/09/2022

THP: Nguyễn Thị Phi Anh - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 4,800 CP

22/08/2022

THP: Nguyễn Thị Phi Anh - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 100,000 CP

18/08/2022

THP: Nguyễn Thị Phi Anh - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 19,200 CP

17/08/2022

Doanh nghiệp thủy sản bội thu trong quý 2

Nửa đầu năm nay, ngành thủy sản ghi nhận nhiều kỷ lục về doanh số, xuất khẩu, tăng trưởng, tiêu thụ… Kết quả tích cực này được thể hiện phần nào trong bức tranh kinh doanh của các doanh nghiệp thủy sản trên sàn chứng khoán.

16/08/2022

THP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

16/08/2022

THP: Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước - Nhà máy chế biến Thủy sản đông lạnh xuất khẩu An An

04/08/2022

THP: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh nội dung vay vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam - Chi nhanh Đà Nẵng

03/08/2022

THP: Thay đổi nhân sự

30/07/2022

THP: Thông báo giải thể công ty TNHH MTV Thủy sản An

27/07/2022

THP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

26/07/2022

THP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/07/2022

THP: Báo cáo tài chính quý 2/2022

14/07/2022

THP: Nguyễn Thị Phi Anh - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 100,000 CP

27/06/2022

THP: Lê Thanh Thảo - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Thư ký công ty, Người phụ trách quản trị công ty - đã mua 10,000 CP

06/06/2022

THP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

24/05/2022

THP: Lê Thanh Thảo - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Thư ký công ty, Người phụ trách quản trị công ty - đăng ký mua 10,000 CP

19/05/2022

THP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

10/05/2022

THP: Trần Văn Lĩnh - Chủ tịch HĐQT - đã mua 88,000 CP

04/04/2022

THP: Trần Văn Lĩnh - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 200,000 CP