Tin tức & sự kiện

20/01/2023

THP: Báo cáo tài chính quý 4/2022

18/01/2023

THP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/12/2022

THP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/12/2022

THP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/12/2022

THP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

05/12/2022

THP: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

02/12/2022

THP: CBTT thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động của Chi nhánh

01/11/2022

THP: Nguyễn Thị Phi Anh - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 0 CP

31/10/2022

THP: CBTT Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam

27/10/2022

THP: Công bố thông tin thay đổi giấy đăng ký hoạt động chi nhánh và giấy đăng ký địa điểm kinh doanh

21/10/2022

THP: Báo cáo tài chính quý 3/2022

28/09/2022

THP: Nguyễn Thị Phi Anh - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 800,000 CP

28/09/2022

THP: Nguyễn Thị Phi Anh - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 4,800 CP

22/08/2022

THP: Nguyễn Thị Phi Anh - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 100,000 CP

18/08/2022

THP: Nguyễn Thị Phi Anh - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 19,200 CP

17/08/2022

Doanh nghiệp thủy sản bội thu trong quý 2

Nửa đầu năm nay, ngành thủy sản ghi nhận nhiều kỷ lục về doanh số, xuất khẩu, tăng trưởng, tiêu thụ… Kết quả tích cực này được thể hiện phần nào trong bức tranh kinh doanh của các doanh nghiệp thủy sản trên sàn chứng khoán.

16/08/2022

THP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

16/08/2022

THP: Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước - Nhà máy chế biến Thủy sản đông lạnh xuất khẩu An An

04/08/2022

THP: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh nội dung vay vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam - Chi nhanh Đà Nẵng

03/08/2022

THP: Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Phi Anh