DNSE Detail Stock THP

UPCOM: CTCP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước

Nuôi trồng và chế biến thủy sản

logo

THP

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

188 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

7.37 tỷ

Doanh thu

3,039 tỷ

4.47%

340.99

0

0.64

0%

2.13%

0.57%

7.53%

257.97%

30%

3.30%

3.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Nguyễn Thị Phi Anh

47.34%

Trần Văn Lĩnh

7.18%

Lê Thanh Thảo

6.2%

Lê Thị Minh Thảo

5.65%

Khác

33.63%

Tin tức & Sự kiện