Tin tức & sự kiện

19/01/2023

BCTC 4/2022 TIP - Lợi nhuận giảm 7,04% trong 2022.

18/01/2023

TIP: Lãi ròng 2022 giảm 8%, đã góp hơn 1,033 tỷ vào dự án KCN Phước An

Không còn doanh thu đột biến từ chuyển nhượng bất động sản tại công ty con - CTCP Tín Khải nhiều như năm 2021, CTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa (HOSE: TIP) báo lãi ròng năm 2022 giảm 8%.

18/01/2023

TIP: Giải trình biến động KQKD riêng quý 4/2022 so với cùng kỳ năm trước

16/01/2023

TIP: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hợp đồng cho CTCP Đầu tư Tín Nghĩa Á Châu vay vốn

13/01/2023

Vượt TIP để trở thành nhà đầu tư KCN Long Đức 3, ông lớn thật sự là ai?

Lên kế hoạch huy động vốn gần ngàn tỷ để đầu tư vào khu công nghiệp (KCN) Long Đức 3, tuy nhiên sau gần nửa năm thì kế hoạch của CTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa (HOSE: TIP) buộc phải thay đổi do KCN rơi vào tay nhà đầu tư khác.

13/01/2023

Dự án KCN Long Đức 3 không tổ chức đấu thầu, TIP dùng hơn 975 tỷ đồng để làm gì?

Gần 6 tháng từ khi huy động được hơn 975 tỷ đồng sau đợt phát hành cổ phiếu năm 2022, CTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa (HOSE: TIP) đã có báo cáo về tiến độ sử dụng vốn từ đợt huy động. Đáng chú ý, phương án sử dụng vốn khác hoàn toàn so với kế hoạch ban đầu.

12/01/2023

TIP: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2022

10/01/2023

TIP: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

05/01/2023

TIP: Thông báo thay đổi giấy chứng nhận ĐKDN lần thứ 9

03/01/2023

TIP: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng

29/12/2022

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 800 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền của Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa (mã CK: TIP ) như sau:

21/12/2022

TIP: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu NCLQ NNB - Nguyễn Thanh Liêm

21/12/2022

TIP: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền

20/12/2022

TIP: Thông báo đính chính tỷ lệ tạm chi trả cổ tức bằng tiền mặt

20/12/2022

TIP: Thông báo nhận được công văn của HOSE về nguồn tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền

20/12/2022

TIP: CBTT nhận được công văn của SGDCK TP.HCM về việc nguồn tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền

13/12/2022

TIP: Thông báo thay đổi nhân sự - Giám đốc Công ty

13/12/2022

TIP: Nghị quyết HĐQT và thông báo về ngày chốt danh sách để thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền

01/12/2022

TIP: Thông báo thay đổi nhân sự - Phó Tổng giám đốc và Phụ trách quản trị Công ty

17/11/2022

TIP: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thanh Liêm