Tin tức & sự kiện

22/09/2022

TIP: Lý do thay đổi phương án sử dụng vốn

22/09/2022

TIP: Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

09/09/2022

Giao dịch bổ sung - 39,004,714 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa (mã CK: TIP) như sau:


06/09/2022

Doanh nghiệp bất động sản rủng rỉnh “của để dành”

Đối với doanh nghiệp bất động sản, ngoài báo cáo doanh thu và lợi nhuận hàng quý thì “của để dành” là một khoản mục đáng được nhà đầu tư quan tâm. Dù thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm 2022 nhìn chung khá ảm đảm do ảnh hưởng từ một số chính sách nhưng các doanh nghiệp trong ngành vẫn gia tăng “của để dành”.

31/08/2022

TIP: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết

30/08/2022

TIP: Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

30/08/2022

TIP: Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

29/08/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa như sau:

29/08/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 39,004,714 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa (mã CK: TIP) được thay đổi đăng ký niêm yết chứng khoán với nội dung như sau:

25/08/2022

TIP: Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết

23/08/2022

TIP: Giải trình nội dung thực hiện thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cấp đổi lần 8 và Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 2

19/08/2022

TIP: Giải trình biến động kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng cuối năm 2021

16/08/2022

TIP: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 8

12/08/2022

TIP: Thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

11/08/2022

TIP: Bổ sung thông tin trên BCTC kiểm toán năm 2021

08/08/2022

TIP: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

04/08/2022

IR AWARDS 2022: Giới thiệu CTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa (HOSE: TIP)

CTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa (HOSE: TIP) có tiền thân là Xí nghiệp Dịch vụ và Phát triển Khu Công nghiệp Tam Phước. Công ty hoạt động chính trong các lĩnh vực Đầu tư, xây dựng, phát triển và kinh doanh cơ sở hạ tầng của các khu công nghiệp và khu dân cư; Xây dựng và lắp đặt các hệ thống điện cho các khu dân cư, khu công nghiệp và hệ thống chiếu sáng công cộng; Cung cấp và kinh doanh nước, cây cảnh, than đá và máy móc thiết bị.

02/08/2022

TIP: Thông báo công văn của UBCKNN về báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của TIP và điều lệ công ty sửa đổi

27/07/2022

TIP: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Đỗ Hoài Thu

26/07/2022

Không phát sinh doanh thu chuyển nhượng đất nền, TIP báo lãi quý 2 giảm 41%

Với việc công ty con là CTCP Tín Khải không phát sinh doanh thu từ hoạt động kinh doanh đất nền, kết quả kinh doanh của CTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa (HOSE: TIP) đã sụt giảm mạnh trong quý 2/2022.