Tin tức & sự kiện

24/01/2024

23/01/2024

Nhờ hợp tác với Cảng Phước An (PAP), Khu Công nghiệp Tín Nghĩa (TIP) lập kỷ lục lợi nhuận trong năm 2023

17/12/2023

Cổ phiếu đáng chú ý ngày 18/12: BMI, HSG, TIP

09/11/2023

Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền 1200 đồng/CP

Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền 1200 đồng/CP

27/10/2023

Thêm 6 doanh nghiệp sắp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền

26/10/2023

Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (TIP) chốt quyền chia cổ tức 12% bằng tiền

20/10/2023

Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (TIP) phát sinh khoản phải thu 1.033,2 tỷ đồng từ Cảng Phước An (PAP)

20/10/2023

BCTC Quý 3/2023 TIP - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 69,94% so với cùng kỳ, lãi 67,83 tỷ đồng.

18/08/2023

TIP: Giải trình biến động kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 so với 6 tháng đầu năm 2022

23/07/2023

Doanh thu từ công ty con tăng tích cực, TIP báo lãi quý 2 gần 14 tỷ đồng

Dù doanh thu bị ảnh hưởng bởi sự sụt giảm của phí xử lý nước thải tại khu công nghiệp (KCN), CTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa (HOSE: TIP) vẫn báo lãi ròng quý 2/2023 tăng 20% so với cùng kỳ.

21/07/2023

BCTC Quý 2/2023 TIP - Lợi nhuận Q2/2023 tăng 19,75% so với cùng kỳ, lãi 13,75 tỷ đồng.

20/07/2023

TIP: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2023 so với quý 2/2022