Tin tức & sự kiện

27/09/2022

TKA: Thay đổi nhân sự

20/09/2022

TKA sắp trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 12%

CTCP Bao bì Tân Khánh An (UPCoM: TKA) thông báo chốt quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/09/2022.

19/09/2022

TKA: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

07/09/2022

TKA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

12/07/2022

TKA: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

04/07/2022

TKA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/04/2022

TKA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

01/04/2022

TKA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

29/03/2022

TKA: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

25/03/2022

TKA: Báo cáo thường niên 2021

23/03/2022

TKA: Báo cáo tài chính năm 2021

14/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TKA của CTCP Bao bì Tân Khánh An như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến từ ngày 12/04/2022 đến ngày 28/04/2022, thời gian chính thức Công ty sẽ thông báo sau cho các cổ đông trong thư mời
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau cho các cổ đông trong thư mời
          - Nội dung họp: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty

02/03/2022

TKA: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

22/02/2022

TKA: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

19/01/2022

TKA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/01/2022

TKA: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

28/12/2021

TKA: Thay đổi nhân sự

06/10/2021

TKA: Thay đổi nhân sự

05/10/2021

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,200 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TKA của CTCP Bao bì Tân Khánh An như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/10/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/10/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 12%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 14/10/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An (Địa chỉ: Đường D2, khu công nghiệp Bắc Vinh, xã Hưng Đông, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 14/10/2021. Khi đến làm thủ tục nhận cổ tức các cổ đông cá nhân mang theo chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

23/09/2021

TKA: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt