DNSE Detail Stock TKA

UPCOM: CTCP Bao bì Tân Khánh An

Bao bì, đóng gói bằng nhựa

logo

TKA

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

17.86 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

10.81 tỷ

Doanh thu

183 tỷ

4.64%

2,843.49

0

0

0%

20.92%

11.52%

15.81%

0%

10%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Khánh Việt

83.86%

Khác

16.14%

Tin tức & Sự kiện