Tin tức & sự kiện

26/09/2022

TKC: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

21/09/2022

Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TKC của CTCP Xây Dựng và Kinh doanh Địa Ốc Tân Kỷ như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 10:3 (người sở hữu 10 cổ phiếu thì được nhận 3 cổ phiếu mới).
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 1.001 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền là 10:3 thì số lượng cổ phiếu được nhận là 1.001 x 30% = 300,3 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ đông A được nhận 300 cổ phiếu; số cổ phiếu lẻ 0,3 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Phòng họp, tầng 2, Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ - Số 63 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ ngày lễ theo quy định) và xuất trình Chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
     * Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (người sở hữu 10 cổ phiếu thì được nhận 1 cổ phiếu mới).
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 1.001 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1, số lượng cổ phiếu được nhận là 1.001 x 10% = 100,1 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ đông A được nhận 100 cổ phiếu; số cổ phiếu lẻ 0,1 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Phòng họp, tầng 2, Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ - Số 63 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ ngày lễ theo quy định) và xuất trình Chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

21/09/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:3

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TKC của CTCP Xây Dựng và Kinh doanh Địa Ốc Tân Kỷ như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 10:3 (người sở hữu 10 cổ phiếu thì được nhận 3 cổ phiếu mới).
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 1.001 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền là 10:3 thì số lượng cổ phiếu được nhận là 1.001 x 30% = 300,3 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ đông A được nhận 300 cổ phiếu; số cổ phiếu lẻ 0,3 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Phòng họp, tầng 2, Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ - Số 63 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ ngày lễ theo quy định) và xuất trình Chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
     * Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (người sở hữu 10 cổ phiếu thì được nhận 1 cổ phiếu mới).
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 1.001 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1, số lượng cổ phiếu được nhận là 1.001 x 10% = 100,1 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ đông A được nhận 100 cổ phiếu; số cổ phiếu lẻ 0,1 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Phòng họp, tầng 2, Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ - Số 63 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ ngày lễ theo quy định) và xuất trình Chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

18/09/2022

Cổ tức tuần 19-23/09: Cao nhất chỉ 25%

Có 23 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt trong tuần từ 19-23/09/2022. Tỷ lệ cao nhất là mức 25% của CTCP Bia Sài Gòn - Miền Trung (HOSE: SMB).

16/09/2022

TKC: Thông báo và báo cáo giao dịch của ông Trần Văn Tịnh

13/09/2022

TKC: Thông báo và báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Vũ Thị Kim Loan

09/09/2022

TKC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu

06/09/2022

Địa ốc Tân Kỷ chốt quyền trả cổ tức tỷ lệ 30% bằng cổ phiếu

CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ (TAKCO, HNX: TKC) thông báo chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/09.

06/09/2022

TKC: Thông báo phát hành cổ phiểu để trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguốn vốn chủ sở hữu

06/09/2022

TKC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu và nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

06/09/2022

TKC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

17/08/2022

TKC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

16/08/2022

TKC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/07/2022

TKC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

29/07/2022

TKC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/07/2022

Chủ tịch TKC tăng sở hữu lên gần 20%

Ông Lê Đại Nghĩa - Chủ tịch HĐQT CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ (HNX: TKC) vừa mua thêm 1 triệu cp từ ngày 15-18/07.

27/07/2022

TKC: Lê Đại Nghĩa - Chủ tịch HĐQT - đã mua 1,000,000 CP

26/07/2022

TKC: Trần Trọng Dũng - Ủy viên HĐQT - đã bán 192,100 CP

22/07/2022

TKC: Báo cáo tài chính quý 2/2022

21/07/2022

TKC: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán 2022