DNSE Detail Stock TKC
TKC

TAKCO J.S.C.

HNX: CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

25/09/2022

CẬP NHẬT

25/09/2022

Tổng quan

CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ hoạt động trong lĩnh vực:

- Xây dựng, lắp đặt, sửa chữa các công trình dân dụng, công trình CN, các công trình kỹ thuật hạ tầng khu đô thị và khu công nghiệp, các công trình giao thông, các công trình thủy lợi
- SX mua bán vật liệu xây dựng (không sản xuất tại trụ sở)...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của TAKCO J.S.C.

EPS

163

Chỉ số P/E

0

Chỉ số P/S

0

Chỉ số P/B

-

Hệ số Beta

0.85

Tỷ suất cổ tức

-

Cổ tức tiền mặt/cổ phiếu

0

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài

49.00%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

21/09/2022

Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TKC của CTCP Xây Dựng và Kinh doanh Địa Ốc Tân Kỷ như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 10:3 (người sở hữu 10 cổ phiếu thì được nhận 3 cổ phiếu mới).
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 1.001 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền là 10:3 thì số lượng cổ phiếu được nhận là 1.001 x 30% = 300,3 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ đông A được nhận 300 cổ phiếu; số cổ phiếu lẻ 0,3 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Phòng họp, tầng 2, Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ - Số 63 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ ngày lễ theo quy định) và xuất trình Chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
     * Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (người sở hữu 10 cổ phiếu thì được nhận 1 cổ phiếu mới).
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 1.001 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1, số lượng cổ phiếu được nhận là 1.001 x 10% = 100,1 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ đông A được nhận 100 cổ phiếu; số cổ phiếu lẻ 0,1 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Phòng họp, tầng 2, Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ - Số 63 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ ngày lễ theo quy định) và xuất trình Chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

21/09/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:3

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TKC của CTCP Xây Dựng và Kinh doanh Địa Ốc Tân Kỷ như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 10:3 (người sở hữu 10 cổ phiếu thì được nhận 3 cổ phiếu mới).
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 1.001 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền là 10:3 thì số lượng cổ phiếu được nhận là 1.001 x 30% = 300,3 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ đông A được nhận 300 cổ phiếu; số cổ phiếu lẻ 0,3 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Phòng họp, tầng 2, Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ - Số 63 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ ngày lễ theo quy định) và xuất trình Chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
     * Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (người sở hữu 10 cổ phiếu thì được nhận 1 cổ phiếu mới).
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 1.001 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1, số lượng cổ phiếu được nhận là 1.001 x 10% = 100,1 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ đông A được nhận 100 cổ phiếu; số cổ phiếu lẻ 0,1 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Phòng họp, tầng 2, Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ - Số 63 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ ngày lễ theo quy định) và xuất trình Chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

18/09/2022

Cổ tức tuần 19-23/09: Cao nhất chỉ 25%

Có 23 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt trong tuần từ 19-23/09/2022. Tỷ lệ cao nhất là mức 25% của CTCP Bia Sài Gòn - Miền Trung (HOSE: SMB).

16/09/2022

TKC: Thông báo và báo cáo giao dịch của ông Trần Văn Tịnh

13/09/2022

TKC: Thông báo và báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Vũ Thị Kim Loan

09/09/2022

TKC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Tổng giám đốc

CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ hoạt động trong lĩnh vực:

- Xây dựng, lắp đặt, sửa chữa các công trình dân dụng, công trình CN, các công trình kỹ thuật hạ tầng khu đô thị và khu công nghiệp, các công trình giao thông, các công trình thủy lợi
- SX mua bán vật liệu xây dựng (không sản xuất tại trụ sở)...

Lịch sử phát triển:

- Tiền thân là CT TNHH Xây dựng - Dịch vụ Tân Kỷ thành lập ngày 12/05/1999
- Ngày 15/03/2007 chính thức hoạt động theo hình thức CTCP

Cổ đông lớn

Top 4 cổ đông lớn sở hữu 43.59% công ty.