Tin tức & sự kiện

29/01/2024

BCTC Quý 4/2023 TL4 - Doanh nghiệp lỗ 47,68 tỷ đồng.

30/10/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 30/10

28/10/2023

BCTC Quý 3/2023 TL4 - Lợi nhuận 9 tháng đầu năm đạt 10,13 tỷ đồng

13/10/2023

TL4: Lê Vũ Hùng - Tổng Giám đốc - đã bán 156,117 CP

12/10/2023

TL4: Đinh Văn Vân - Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật - đăng ký bán 1,760,000 CP

10/10/2023

TL4: Nghị quyết Hội đồng quản trị thường kỳ phiên họp ngày 04/10/2023

10/10/2023

TL4: Nguyễn Văn Thạc - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 52,362 CP

10/10/2023

TL4: Phan Thành Tiên - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 730,000 CP

04/10/2023

TL4: Nhận được Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Nho Thái

04/10/2023

Lãnh đạo TL4 đồng loạt muốn thoái sạch vốn

Thị trường chứng khoán điều chỉnh giảm, thành viên Ban lãnh đạo Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Thủy Lợi 4 (UPCoM: TL4) đồng loạt đăng ký thoái sạch vốn nắm giữ tại đây.

03/10/2023

TL4: Chu Quang Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 356,885 CP

03/10/2023

TL4: Lê Vũ Hùng - Tổng Giám đốc - đăng ký bán 156,117 CP

28/09/2023

TL4: Trần Nho Thái - Ủy viên HĐQT - đã bán 808,370 CP

19/09/2023

TL4: Trần Nho Thái - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 808,370 CP

12/09/2023

TL4: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

30/08/2023

Doanh nghiệp xây dựng tìm động lực tăng trưởng từ đâu? 

Dù kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp xây dựng trong quý 2/2023 tăng trưởng so với cùng kỳ, nhưng kết quả này lại không từ hoạt động cốt lõi xây dựng, xây lắp.

19/08/2023

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TL4 của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/09/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/09/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 29/09/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 - CTCP, địa chỉ: 205A Nguyễn Xí, P.26, Q. Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
          - Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo sau

18/08/2023

TL4: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

16/08/2023

TL4: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

16/08/2023

TL4: Võ Duy Minh - Phó Tổng Giám đốc - đã bán 218,658 CP