Tin tức & sự kiện

04/01/2023

TLP: Thay đổi nhân sự

16/11/2022

TLP: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

04/11/2022

"Trùm xăng dầu" Thanh Lễ lỗ ròng gần 170 tỷ đồng trong quý 3

Bức tranh quý 3/2022 của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP (Thalexim, UPCoM: TLP) ảm đạm khi ghi nhận lỗ ròng gần 170 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước chỉ lỗ gần 8 tỷ đồng. 

03/11/2022

TLP: Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Quý 3/2022 so với cùng kỳ năm trước (riêng và hợp nhất)

03/11/2022

TLP: Báo cáo tài chính quý 3/2022

03/11/2022

TLP: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

27/10/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 339 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TLP của Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ- CTCP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/10/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/10/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 3,39%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 339 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 14/11/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP (Số 63, đường Yersin, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 14/11/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

19/10/2022

TLP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

13/10/2022

TLP: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền

22/08/2022

TLP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

15/08/2022

TLP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

01/08/2022

TLP: Báo cáo tài chính quý 2/2022

01/08/2022

TLP: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

01/08/2022

TLP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

28/07/2022

BWE báo lãi ròng quý 2 tăng 24%

CTCP Nước - Môi trường Bình Dương (HOSE: BWE) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 2/2022 ghi nhận lãi ròng tăng 24% so với cùng kỳ, lên 209.5 tỷ đồng.

01/07/2022

TLP: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

16/05/2022

TLP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

16/05/2022

TLP: CBTT về việc bổ nhiệm lại và bổ nhiệm mới nhân sự HĐQT và BKS

05/05/2022

TLP: Báo cáo tài chính quý 1/2022

05/05/2022

TLP: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)