DNSE Detail Stock TLP
TLP

XNK Thanh Lễ

UPCOM: Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

28/02/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

28/02/2024

Tổng quan

Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP hoạt động trong lĩnh vực:

- Hoạt động kinh doanh xăng dầu
- Kinh doanh dịch vụ văn hóa - xã hội, vui chơi giải trí
- Kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng, kho cảng
- Đầu tư khai thác và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật KCN...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của XNK Thanh Lễ

Giá hiện tại

673

0

0

-

0.74

-

0

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Đoàn Minh Quang

Tổng giám đốc

Phạm Thị Băng Trang

Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP hoạt động trong lĩnh vực:

- Hoạt động kinh doanh xăng dầu
- Kinh doanh dịch vụ văn hóa - xã hội, vui chơi giải trí
- Kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng, kho cảng
- Đầu tư khai thác và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật KCN...

Lịch sử phát triển:

- Ngày 25/02/1991: Tiền thân là Xí nghiệp Quốc doanh Sơn mài Thành Lễ được thành lập theo Quyết định số 06/QĐUB của UBND tỉnh Sông Bé.

- Ngày 28/04/2006: Theo quyết định của UBND tỉnh Bình Dương công ty đã chuyển đổi hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

- Năm 2010: công ty được chuyển đổi thành TCT Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - TNHH MTV.

- Ngày 09/08/2017: Thủ tướng Chính Phủ đã ban hành Quyết định về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa của công ty.

- Ngày 08/12/2017: Là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu là 14,800 đ/CP.

- Ngày 02/01/2018: Chuyển đổi thành Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3700146458 cấp đổi lần thứ 8 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương.

Thành viên Hội đồng quản trị

4.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của TLP có kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 4.0 năm)


Ban giám đốc

2.5 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Ban giám đốc của TLP mới (nhiệm kỳ trung bình 2.5 năm)

Cổ đông lớn

Top 2 cổ đông lớn sở hữu 52.00% công ty.