Tin tức & sự kiện

02/02/2023

BCTC 4/2022 TMP - Một năm tăng trưởng đột phá.

31/01/2023

TMP: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

16/12/2022

Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 800 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (mã CK: TMP) như sau:

09/12/2022

TMP: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022

06/12/2022

TMP: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua tạm ứng chi trả cổ tức năm 2022

06/12/2022

TMP: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2022

24/11/2022

TMP: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

24/11/2022

TMP: Thông báo thay đổi nhân sự công ty

03/11/2022

TMP: Thông báo thư mời họp và đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

26/10/2022

TMP: Giải trình KQKD HN và riêng quý 3/2022 so với cùng kỳ năm trước

26/10/2022

TMP: BCTC quý 3 năm 2022

26/10/2022

TMP: BCTC Hợp nhất quý 3 năm 2022

26/10/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ thông báo ngày ĐKCC để tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 như sau:

13/10/2022

TMP: Thông báo ngày ĐKCC để tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

10/10/2022

TMP: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2022

07/10/2022

TMP: Nghị quyết HĐQT triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

05/10/2022

TMP: Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

27/09/2022

TMP: Thông báo đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT của Ông Đoàn Đức Toàn

24/08/2022

TMP: Giải trình KQKD HN và riêng 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

24/08/2022

TMP: BCTC quý 2 năm 2022