Tin tức & sự kiện

27/09/2022

TMP: Thông báo đơn xin từ nhiệm của Thành viên HĐQT

24/08/2022

TMP: Giải trình KQKD HN và riêng 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

15/08/2022

Quý 2: Thủy điện bừng sáng

Quý 2/2022 đánh dấu bước tăng trưởng mạnh của nhóm doanh nghiệp thủy điện. Trong khi đó, nhóm nhiệt điện chịu áp lực lớn khi giá nhiên liệu (than, khí đốt) trên thị trường tăng mạnh.

26/07/2022

TMP: Giải trình KQKD HN và riêng quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước

26/07/2022

TMP: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

26/07/2022

TMP: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 9

12/07/2022

TMP: Thông báo ký phụ lục hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

01/07/2022

TMP: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

01/07/2022

TMP: Quyết định của HĐQT về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động (kèm Điều lệ)

01/07/2022

TMP: Quyết định của HĐQT về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT (kèm quy chế)

01/07/2022

TMP: Quyết định của HĐQT về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty (kèm quy chế)

21/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 3,000 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (mã CK: TMP) như sau:

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

11/06/2022

TMP: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

10/06/2022

TMP trả cổ tức 2021 bằng tiền tỷ lệ 30%

CTCP Thủy điện Thác Mơ (HOSE: TMP) thông báo chốt quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/06/2022.

08/06/2022

TMP: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2021

02/06/2022

TMP: Công bố lại BCTC Hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán

24/05/2022

TMP: Thông báo thay đổi nhân sự công ty

23/05/2022

TMP: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

10/05/2022

TMP: Thông báo nhận được Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh