Tin tức & sự kiện

13/09/2022

TN1: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Giám đốc Tài chính Công ty

06/09/2022

Doanh nghiệp bất động sản rủng rỉnh “của để dành”

Đối với doanh nghiệp bất động sản, ngoài báo cáo doanh thu và lợi nhuận hàng quý thì “của để dành” là một khoản mục đáng được nhà đầu tư quan tâm. Dù thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm 2022 nhìn chung khá ảm đảm do ảnh hưởng từ một số chính sách nhưng các doanh nghiệp trong ngành vẫn gia tăng “của để dành”.

31/08/2022

TN1: Giải trình chênh lệch các chỉ tiêu Vốn góp chủ sở hữu, LNST chưa phân phối trước và sau soát xét bán niên năm 2022

30/08/2022

TN1: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

22/08/2022

TN1: Đính chính báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

05/08/2022

TN1: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 19

29/07/2022

Giao dịch bổ sung - 8,637,350 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (mã CK: TN1) như sau:


29/07/2022

TN1: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

26/07/2022

TN1: Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp

22/07/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 8,637,350 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM quyết định về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings được thay đổi niêm yết với nội dung như sau:

22/07/2022

TN1: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết

21/07/2022

TN1: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua bộ hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi và đính chính Nghị quyết số 12 ngày 28/06/2022

21/07/2022

TN1: Thông báo thay đổi nhân sự Kế toán trưởng và Giám đốc tài chính

21/07/2022

TN1: Quyết định thay đổi niêm yết

15/07/2022

TN1: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn điều lệ (kèm phụ lục sửa đổi điều lệ)

14/07/2022

TN1: Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận niêm yết trái phiếu TN1122016

01/07/2022

TN1: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi Người đại diện theo ủy quyền tại các công ty con

01/07/2022

TN1: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

01/07/2022

TN1: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

29/06/2022

TN1: Nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi cổ phần cho các cổ đông hiện hữu của CTCP Tư vấn Quản lý Dự án Xây dựng MANPRO