Tin tức & sự kiện

02/02/2023

TN1: Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp năm 2022

31/01/2023

TN1: Giải trình BCTC quý 4/2022 so với cùng kỳ năm trước

04/01/2023

TN1: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương hợp tác kinh doanh và cho các đối tác vay vốn

19/12/2022

Giao dịch bổ sung - 714,000 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdingsg (mã CK: TN1 ) như sau:

02/12/2022

TN1: Thông báo thay đổi nhân sự - Kế toán trưởng

09/11/2022

TN1 ngưng hoán đổi cổ phần với công ty con vì chứng thư thẩm định giá hết hiệu lực

HĐQT CTCP Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (HOSE: TN1) đã thông qua việc rút hồ sơ liên quan đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi cổ phần của các cổ đông hiện hữu tại CTCP Tư vấn Quản lý Dự án Xây dựng MANPRO. Lý do được được ra là chứng thư thẩm định giá cổ phần của TN1 và MANPRO đã hết hiệu lực từ ngày 22/10/2022.

08/11/2022

TN1: Nghị quyết HĐQT về việc rút hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi

07/11/2022

TN1: Đính chính BCTC HN quý 3/2022

07/11/2022

TN1: BCTC Hợp nhất quý 3 năm 2022

31/10/2022

TN1: Giải trình BCTC hợp nhất và BCTC riêng quý 03/2022

31/10/2022

TN1: BCTC quý 3 năm 2022

31/10/2022

TN1: BCTC Hợp nhất quý 3 năm 2022

31/10/2022

TN1: BCTC Tóm tắt quý 3 năm 2022

13/09/2022

TN1: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Giám đốc Tài chính Công ty

06/09/2022

Doanh nghiệp bất động sản rủng rỉnh “của để dành”

Đối với doanh nghiệp bất động sản, ngoài báo cáo doanh thu và lợi nhuận hàng quý thì “của để dành” là một khoản mục đáng được nhà đầu tư quan tâm. Dù thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm 2022 nhìn chung khá ảm đảm do ảnh hưởng từ một số chính sách nhưng các doanh nghiệp trong ngành vẫn gia tăng “của để dành”.

31/08/2022

TN1: Giải trình chênh lệch các chỉ tiêu Vốn góp chủ sở hữu, LNST chưa phân phối trước và sau soát xét bán niên năm 2022

30/08/2022

TN1: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

30/08/2022

TN1: BCTC 6 tháng đầu năm 2022

30/08/2022

TN1: BCTC Hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022

30/08/2022

TN1: BCTC Tóm tắt 6 tháng đầu năm 2022