Tin tức & sự kiện

26/09/2022

TNG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/09/2022

TNG: Nguyễn Thị Nhuận - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 33,000 CP

20/09/2022

TNG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/09/2022

TNG: Công bố thông tin KQKD tháng 8 năm 2022

19/09/2022

Lãi sau thuế TNG tăng 44% sau 8 tháng

CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (HNX: TNG) ghi nhận lãi sau thuế tháng 8 đạt 37.6 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước.

16/09/2022

TNG: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2022

15/09/2022

TNG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

13/09/2022

TNG: Nguyễn Văn Đức - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 80,000 CP

09/09/2022

TNG: CBTT thay đôi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

09/09/2022

TNG: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

07/09/2022

TNG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

17/08/2022

TNG: TB về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

17/08/2022

TNG: Công bố thông tin báo cáo kết quả kinh doanh tháng 7 năm 2022

17/08/2022

TNG: Thông báo về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

17/08/2022

TNG: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

17/08/2022

TNG: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

16/08/2022

TNG: Nguyễn Thị Nhuận - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 33,000 CP

08/08/2022

Giao dịch bổ sung - 7,413,372 CP

04/08/2022

TNG: Ngày 08/08/2022, ngày giao dịch đầu tiên 7,413,372 cổ phiếu niêm yết bổ sung

03/08/2022

TNG: Nguyễn Văn Đức - Ủy viên HĐQT - đã bán 0 CP