Tin tức & sự kiện

23/10/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền 4620 đồng/CP

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền 4620 đồng/CP

23/10/2023

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tuần từ ngày 23 - 27/10

23/10/2023

Công ty kiểm toán bị đình chỉ hoạt động vì làm giả tài liệu

22/10/2023

Lịch chốt quyền cổ tức tuần 23-27/10: Hơn 20 doanh nghiệp "lăn chốt", cổ tức tiền mặt cao nhất 150%

21/10/2023

3 doanh nghiệp chốt lịch trả cổ tức tỷ lệ từ 40% bằng tiền tuần 23-27/10

11/10/2023

Doanh nghiệp kinh doanh nhựa thông duy nhất trên sàn sắp trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 46,2%: Doanh thu hơn 1.000 tỷ, EPS trên 13.000 đồng

10/10/2023

Thông Quảng Ninh sắp trả cổ tức tỷ lệ hơn 46%

CTCP Thông Quảng Ninh (UPCoM: TQN) thông báo chốt quyền trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/10/2023.

10/10/2023

Doanh nghiệp nhựa thông duy nhất trên sàn sắp trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ hơn 46%

09/10/2023

TQN: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để chi trả cố tức năm 2022 bằng tiền

25/07/2023

TQN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

21/04/2023

BCTC 2022 TQN - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 48 tỷ đồng.

20/04/2023

TQN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

20/04/2023

TQN: Nhận được Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Thị Châm

19/04/2023

TQN: Bổ nhiệm Ông Phan Tiến đảm nhận chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 thay cho Bà Nguyễn Thị Châm

21/03/2023

TQN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

16/03/2023

TQN: Báo cáo thường niên 2022

16/03/2023

TQN: Báo cáo tài chính năm 2022

17/02/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TQN của CTCP Thông Quảng Ninh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Các nội dung theo điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau

16/02/2023

TQN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

08/02/2023

TQN: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023