DNSE Detail Stock TQN
TQN

TQN

UPCOM: CTCP Thông Quảng Ninh

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

27/01/2023

CẬP NHẬT

27/01/2023

Tổng quan

CTCP Thông Quảng Ninh hoạt động trong lĩnh vực:

- Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ
- Trồng rừng và chăm sóc rừng
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của TQN

Giá hiện tại

0

0

0

-

0

-

4,627

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

27/07/2022

TQN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

27/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 4,627 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TQN của CTCP Thông Quảng Ninh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 46,27%/cổ phiếu (tương ứng 1 cổ phần được nhận 4.627 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 15/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Hội trường Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh (Khu bí trung 1, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh) vào các ngày làm việc bắt đầu từ ngày 15/06/2022 và xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

20/05/2022

TQN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

16/05/2022

TQN: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021

25/04/2022

TQN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

06/04/2022

TQN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Dương Văn Thơm

Tổng giám đốc

Dương Trọng Hiếu

CTCP Thông Quảng Ninh hoạt động trong lĩnh vực:

- Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ
- Trồng rừng và chăm sóc rừng
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê...

Lịch sử phát triển:

- Được thành lập năm 1979 với tên gọi XN Thông Quảng Ninh
- Từ năm 1979 - 31/12/2003 là DNNN với nhiệm vụ chính quản lý bảo vệ, xây dựng phát triển rừng và sản xuất nông lâm
- Năm 2001, XN được đổi tên thành CT Thông Quảng Ninh
- Ngày 01/01/2004, CT chuyển sang mô hình CTCP
- Ngày 08/02/2017 giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu 25.000đ/cp.

Thành viên Hội đồng quản trị

32.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của TQN dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 32.0 năm)


Ban giám đốc

34.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của TQN dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 34.0 năm)

Cổ đông lớn

Top 5 cổ đông lớn sở hữu 69.65% công ty.