Tin tức & sự kiện

30/08/2022

Ngành dược quý 2: Kẻ khóc, người cười

Kết thúc quý 2/2022, bức tranh kinh doanh của các doanh nghiệp ngành dược cho thấy những mảng sáng tối khác nhau. Có doanh nghiệp báo lãi tăng mạnh, nhóm khác ngậm ngùi nhìn kết quả đi xuống, thậm chí có nơi phải báo lỗ dù doanh thu trong kỳ hơn ngàn tỷ đồng.

30/08/2022

TRA: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

30/07/2022

TRA: Giải trình KQKD HN quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

09/06/2022

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Traphaco như sau:

25/05/2022

TRA: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền

16/05/2022

TRA: Nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức còn lại của năm 2021

09/05/2022

TRA: Thông báo về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022

09/05/2022

TRA: Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT của Ông Nguyễn Anh Tuấn từ 05/05/2022

09/05/2022

TRA: Nghị quyết HĐQT về việc bầu Phó Chủ tịch HĐQT

29/04/2022

TRA: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 1/2022 so với quý 1/2021

28/04/2022

Nhà sáng tạo thị trường của ngành dược Việt Nam

Bên cạnh kết quả kinh doanh tích cực năm 2021 và bước chạy đà ấn tượng quý I với lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 83 tỷ đồng, tăng trưởng 50% so với năm trước, CTCP Traphaco (HOSE: TRA) còn khiến cổ đông và nhà đầu tư đánh giá cao về những bước tiến trong hoạt động đổi mới, sáng tạo, đặc biệt chiến lược tái cấu trúc doanh nghiệp.

05/04/2022

TRA: Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và tài liệu kèm theo (thay thế file ngày 01/04/2022)

02/04/2022

TRA: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

01/04/2022

TRA: Nghị quyết HĐQT về việc bổ sung nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2022

31/03/2022

ĐHĐCĐ Traphaco: Doanh thu quý 1 tăng hơn 30%, lợi nhuận tăng 50%

Sáng ngày 31/03, CTCP Traphaco (HOSE: TRA) vừa tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua kế hoạch kinh doanh với con số lãi sau thuế 286 tỷ đồng, tăng trưởng 8%. Trong quý 1, Công ty ước tính lợi nhuận đạt khoảng 83 tỷ đồng, tăng 50% so cùng kỳ.

31/03/2022

TRA: Báo cáo thường niên năm 2021

31/03/2022

TRA: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm các Phó TGĐ

31/03/2022

TRA: Thông báo đơn xin từ nhiệm của Thành viên HĐQT

29/03/2022

Traphaco: Doanh nghiệp tăng trưởng, cổ phiếu tiềm năng

Cổ phiếu TRA của CTCP Traphaco được đánh giá có nhiều tiềm năng dựa trên kết quả kinh doanh tăng trưởng ấn tượng cùng việc duy trì mức chia cổ tức bằng tiền mặt cao.