Tin tức & sự kiện

28/09/2022

TSC: Bổ nhiệm Bà Võ Thị Hồng Thắm giữ chức TGĐ, người đại diện theo pháp luật của Công ty thay thế cho Ông Chu Thanh Quân

30/08/2022

TSC: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

29/07/2022

TSC: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

26/07/2022

TSC: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch với bên có liên quan

14/07/2022

TSC: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và ký hợp đồng kiểm toán

05/07/2022

Giao dịch bổ sung - 40,762,002 CP

Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ như sau:

28/06/2022

TSC: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

24/06/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 49,210,841 CP

Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ được thay đổi niêm yết với nội dung như sau:

23/06/2022

TSC: Quyết định thay đổi niêm yết

23/06/2022

TSC: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 15

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

16/06/2022

TSC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

09/06/2022

TSC: Link công bố bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

07/06/2022

TSC: Đính chính báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T

02/06/2022

TSC: Thông báo đơn xin từ nhiệm của Thành viên HĐQT, Thành viên BKS và cập nhật tài liệu đại hội

02/06/2022

TSC: Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng một phần số cổ phần do CTCP Chế biến Thực phẩm Xuất khẩu Miền Tây phát hành

28/05/2022

TSC: Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ sau đợt chào bán thêm cổ phiếu cho CĐHH

27/05/2022

TSC: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty

25/05/2022

TSC đặt kế hoạch lãi ròng gần 146 tỷ đồng, phát hành hơn 100 triệu cp

Năm 2022, CTCP Vật tư Kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ (HOSE: TSC) lấy trọng tâm ở các lĩnh vực: Thực phẩm, hàng tiêu dùng và ngành hàng FMCG. Công ty lên kế hoạch lợi nhuận sau thuế gần 146 tỷ đồng, tăng gần 11% so với năm 2021.

25/05/2022

TSC: Thông báo về thời gian, địa điểm và đường dẫn tài liệu tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022