Tin tức & sự kiện

31/01/2023

TSC: Giải trình KQKD quý 4/2022 so với cùng kỳ năm trước

31/01/2023

Vietcombank tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Tham dự Đại hội, phía Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có ông Lê Anh Xuân - Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính Kế toán. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023; Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đồng thời, Đại hội thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Vietcombank đối với nội dung vốn điều lệ sau phát hành theo Phương án đã được thông qua và kết quả phát hành thực tế.

27/01/2023

TSC: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

31/10/2022

TSC: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 17

31/10/2022

TSC: Giải trình KQKD quý 3/2022 so với cùng kỳ năm trước

31/10/2022

TSC: BCTC Hợp nhất quý 3 năm 2022

31/10/2022

TSC: BCTC quý 3 năm 2022

12/10/2022

TSC: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 16

10/10/2022

TSC: Thông báo thay đổi nhân sự - Chủ tịch HĐQT và Người đại diện theo pháp luật

28/09/2022

TSC: Bổ nhiệm Bà Võ Thị Hồng Thắm giữ chức TGĐ, người đại diện theo pháp luật của Công ty thay thế cho Ông Chu Thanh Quân

30/08/2022

TSC: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

30/08/2022

TSC: BCTC Hợp nhất Soát xét 6 tháng đầu năm 2022

30/08/2022

TSC: BCTC Soát xét 6 tháng đầu năm 2022

01/08/2022

TSC: Giải trình KQKD quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước

01/08/2022

TSC: BCTC Hợp nhất quý 2 năm 2022

01/08/2022

TSC: BCTC quý 2 năm 2022

29/07/2022

TSC: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

26/07/2022

TSC: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch với bên có liên quan

14/07/2022

TSC: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và ký hợp đồng kiểm toán

05/07/2022

Giao dịch bổ sung - 40,762,002 CP

Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ như sau: