DNSE Detail Stock TSC
TSC

TSC

HOSE: CTCP Vật tư Kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

27/01/2023

CẬP NHẬT

27/01/2023

Tổng quan

CTCP Vật tư Kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ hoạt động trong lĩnh vực:

- Nhập khẩu kinh doanh phân bón các loại
- Thu mua, gia công, chế biến, cung ứng xuất khẩu gạo và các loại nông sản
- Nhập khẩu, kinh doanh MMTB và tư liệu SX phục vụ nông nghiệp...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của TSC

Giá hiện tại

9

0

0

-

1.98

-

0

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Thị Hoài

Tổng giám đốc

Võ Thị Hồng Thắm

CTCP Vật tư Kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ hoạt động trong lĩnh vực:

- Nhập khẩu kinh doanh phân bón các loại
- Thu mua, gia công, chế biến, cung ứng xuất khẩu gạo và các loại nông sản
- Nhập khẩu, kinh doanh MMTB và tư liệu SX phục vụ nông nghiệp...

Lịch sử phát triển:

- Năm 1976: Công ty Vật tư Nông nghiệp Hậu Giang được thành lập.

- Năm 1976: Công Ty Giống Cây Trồng, Xí Nghiệp Giống sáp nhập với Công ty Vật tư Nông nghiệp Hậu Giang hình thành nên Công Ty Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Hậu Giang.

- Năm 1992: Đổi tên công ty thành Công Ty Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Cần Thơ.

- Năm 2003: Công ty hoàn tất việc CPH, chính thức chuyển sang hoạt động dưới hình thức CTCP.

- Năm 2007: Trở thành công ty đại chúng, cổ phiếu được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

- Năm 2014: F.I.T trở thành cổ đông lớn của TSC.

- Tháng 8/2014: Tăng vốn điều lệ lên 158.12 tỷ đồng.

- Tháng 5/2015: Tăng vốn điều lệ lên 271.98 tỷ đồng.

- Tháng 6/2015: Tăng vốn điều lệ lên 738.24 tỷ đồng.

- Tháng 9/2015: Tăng vốn điều lệ lên 1476.48 tỷ đồng.

Thành viên Hội đồng quản trị

1.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Hội đồng quản trị của TSC mới (nhiệm kỳ trung bình 1.0 năm)


Ban giám đốc

1.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Ban giám đốc của TSC mới (nhiệm kỳ trung bình 1.0 năm)

Cổ đông lớn

Top 1 cổ đông lớn sở hữu 41.03% công ty.