Tin tức & sự kiện

19/01/2023

TSJ: Báo cáo tài chính quý 4/2022

04/01/2023

TSJ: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/10/2022

TSJ: Báo cáo tài chính quý 3/2022

18/08/2022

TSJ: Nghị quyết Hội đồng quản trị

18/08/2022

TSJ: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

28/07/2022

TSJ: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

26/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 350 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TSJ của CTCP Du lịch Dịch vụ Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 3,5%/cổ phần (01 cổ phiếu được nhận 350 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 26/08/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Trụ sở Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội, số 273 phố Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, bắt đầu từ ngày 26/08/2022 (theo giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6). Khi đến xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân và Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần; hoặc Công ty sẽ chuyển tiền cổ tức khi cổ đông đăng ký nhận qua hình thức chuyển khoản (theo mẫu của Công ty).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

18/07/2022

TSJ: Báo cáo tài chính quý 2/2022

18/07/2022

TSJ: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

07/07/2022

TSJ: Thông báo chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

20/05/2022

TSJ: Ký hợp đồng kiểm toán

29/04/2022

TSJ: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/04/2022

TSJ: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/04/2022

TSJ: Báo cáo tài chính quý 1/2022

08/04/2022

TSJ: Báo cáo thường niên 2021

06/04/2022

TSJ: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

25/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TSJ của CTCP Du lịch Dịch vụ Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Trong tháng 4/2022 (Công ty sẽ thông báo thời gian cụ thể trong thư mời họp gửi tới cổ đông)
          - Địa điểm tổ chức họp: Sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp
          - Nội dung họp: Sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp

22/03/2022

TSJ: Báo cáo tài chính năm 2021

16/03/2022

TSJ: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

04/03/2022

TSJ: Nghị quyết Hội đồng quản trị