Tin tức & sự kiện

24/08/2022

TTE: Giải trình chênh lệch KQKD HN và riêng 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

29/07/2022

TTE: Giải trình chênh lệch KQKD HN và riêng quý 2/2022 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

28/07/2022

TTE: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

23/07/2022

TTE: Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022

13/07/2022

TTE: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

01/07/2022

TTE: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

24/05/2022

TTE: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 9

21/05/2022

TTE: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT

26/04/2022

TTE: Thông báo thay đổi nhân sự - Thành viên HĐQT & BKS

25/04/2022

TTE: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

25/04/2022

TTE: Nghị quyết và Quyết định về việc bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS

15/04/2022

Đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh  ra khỏi diện cảnh báo như sau:


15/04/2022

TTE: Báo cáo thường niên năm 2021

14/04/2022

TTE: Thông báo về việc đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo

14/04/2022

TTE: Quyết định đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo

08/04/2022

TTE: Nghị quyết HĐQT về việc ký kế hợp tác đầu tư với ông Bùi Xuân Huy và đầu tư phát triển dự án

02/04/2022

TTE: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

01/04/2022

TTE: Giải trình chênh lệch KQKD năm 2021 so với cùng kỳ năm trước

26/03/2022

TTE: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022