Tin tức & sự kiện

30/01/2023

TTE: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

25/11/2022

TTE: Đính chính BCTC riêng lẻ quý 3/2022

17/11/2022

TTE: Đính chính Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

31/10/2022

TTE: Giải trình chênh lệch KQKD HN và riêng quý 3/2022 so với cùng kỳ năm trước

31/10/2022

TTE: BCTC Tóm tắt quý 3 năm 2022

31/10/2022

TTE: BCTC Tóm tắt Hợp nhất quý 3 năm 2022

04/10/2022

TTE: Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022

24/08/2022

TTE: Giải trình chênh lệch KQKD HN và riêng 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

24/08/2022

TTE: BCTC Tóm tắt quý 2 năm 2022

24/08/2022

TTE: BCTC Tóm tắt Hợp nhất quý 2 năm 2022

28/07/2022

TTE: Giải trình chênh lệch KQKD HN và riêng quý 2/2022 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

28/07/2022

TTE: BCTC Tóm tắt quý 2 năm 2022

28/07/2022

TTE: BCTC Tóm tắt Hợp nhất quý 2 năm 2022

27/07/2022

TTE: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

22/07/2022

TTE: Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022

12/07/2022

TTE: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

01/07/2022

TTE: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

24/05/2022

TTE: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 9

20/05/2022

TTE: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT