Tin tức & sự kiện

19/01/2024

BCTC Quý 4/2023 TTS - Lợi nhuận quý 4 gấp 2,5 lần so với cùng kỳ, đạt 7,81 tỷ đồng.

23/10/2023

BCTC Quý 3/2023 TTS - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 2,44 tỷ đồng, giảm 64,23% so với cùng kỳ.

15/08/2023

TTS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

26/07/2023

TTS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

24/07/2023

BCTC Quý 2/2023 TTS - 6 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 7,31 tỷ đồng

21/07/2023

TTS: Báo cáo tài chính quý 2/2023

20/07/2023

Chứng khoán BIDV ghi nhận lợi nhuận 6 tháng năm 2023 gấp 2.82 lần cùng kỳ 2022

30/06/2023

TTS: Báo cáo và giải trình giá cổ phiếu TTS của Công ty tăng trần 5 phiên liên tiếp

26/06/2023

TTS: Ký hợp đồng kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chinh năm 2023

15/06/2023

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 16/6

12/05/2023

TTS: Thay đổi nhân sự

08/05/2023

BCTC 1/2023 TTS - Đầu năm giảm tốc một chút, lợi nhuận đạt 3,02 tỷ đồng tăng 30,02% so với cùng kỳ.

04/05/2023

TTS: Thay đổi nhân sự

04/05/2023

TTS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

TTS: Báo cáo tài chính quý 1/2023

05/04/2023

TTS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

30/03/2023

TTS: Báo cáo thường niên 2022

24/03/2023

TTS: Trần Tuấn - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 0 CP

22/03/2023

BCTC 2022 TTS - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 3 tỷ đồng.

15/03/2023

TTS: Báo cáo tài chính năm 2022