Tin tức & sự kiện

02/02/2023

BCTC 4/2022 TTT - Doanh thu tăng 124,01% công ty bứt phá mạnh mẽ trong năm 2022.

02/02/2023

TTT: Báo cáo tài chính quý 4/2022

02/02/2023

TTT: Báo cáo tài chính quý 4/2022 (công ty mẹ)

01/02/2023

TTT: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

17/01/2023

TTT: Công văn số 87/UBCK-PTTT về hồ sơ thông báo sở hữu nước ngoài tối đa của CTCP Du lịch - Thương mại Tây Ninh

03/01/2023

TTT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/11/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TTT của CTCP Du lịch - Thương mại Tây Ninh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/11/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/11/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 15/12/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh (Khu Du lịch Quốc gia Núi Bà Đen, KP. Ninh Phú, Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh) bắt đầu từ ngày 15/12/2022.năm 2021

10/11/2022

TTT chốt quyền chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 20%

CTCP Du lịch - Thương mại Tây Ninh (HNX: TTT) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/11.

09/11/2022

TTT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

03/11/2022

TTT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi cổ tức năm 2021 bằng tiền (Công bố lại do điều chỉnh ngày thanh toán đối với cổ đông chưa lưu ký là ngày 15/12/2022)

02/11/2022

TTT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi cổ tức năm 2021 bằng tiền

31/10/2022

TTT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

27/10/2022

TTT: Báo cáo tài chính quý 3/2022

26/10/2022

TTT: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

13/09/2022

TTT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

06/09/2022

TTT: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

26/08/2022

TTT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

26/08/2022

TTT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

02/08/2022

TTT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

28/07/2022

TTT: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)