Tin tức & sự kiện

26/02/2024

Nhịp đập Thị trường 26/02: Lực cầu phiên chiều sôi động, VN-Index tăng hơn 12 điểm

23/01/2024

BCTC Quý 4/2023 TTT - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 24,39 tỷ đồng.

28/12/2023

Nhịp đập Thị trường 28/12: Sắc xanh lan rộng, khối ngoại tiếp tục mua ròng

24/10/2023

BCTC Quý 3/2023 TTT - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 84,8% so với cùng kỳ, lãi 3,77 tỷ đồng.

18/09/2023

TTT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

05/09/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 2,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TTT của CTCP Du lịch - Thương mại Tây Ninh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/09/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/09/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 25/09/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh (Địa chỉ: Khu Du lịch Quốc gia Núi Bà Đen, KP. Ninh Phú, Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh) bắt đầu từ ngày 25/09/2023.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

05/09/2023

TTT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

29/08/2023

Một doanh nghiệp du lịch sắp chi cổ tức tiền mặt tỷ lệ 20%

CTCP Du lịch - Thương mại Tây Ninh (HNX: TTT) thông báo chốt quyền chi cổ tức 2022 bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/09/2023.

28/08/2023

TTT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng

23/08/2023

TTT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (công ty mẹ)

23/08/2023

TTT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

27/07/2023

TTT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

26/07/2023

TTT: Báo cáo tài chính quý 2/2023

26/07/2023

TTT: Báo cáo tài chính quý 2/2023 (công ty mẹ)

22/07/2023

BCTC Quý 2/2023 TTT - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 3,42 tỷ đồng, giảm 75,71% so với cùng kỳ.

29/06/2023

TTT: Công ty cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh đã ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán

27/06/2023

TTT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

26/06/2023

TTT: Điều lệ Tổ chức và Hoạt động (Bổ sung, sửa đổi lần thứ VIII, ngày 20/06/2023)