Tin tức & sự kiện

03/02/2023

TTZ: Giải trình liên quan đến BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2022

03/02/2023

TTZ: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

03/02/2023

TTZ: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

03/02/2023

TTZ: Giải trình ý kiến kiểm toán trên BCTC soát xét 06 tháng đầu năm 2022

03/02/2023

TTZ: Báo cáo tài chính quý 3/2022

12/01/2023

Quý 1/2023, 88 mã chứng khoán bị HNX cắt margin

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý 1/2023 với 88 mã chứng khoán không được giao dịch ký quỹ (margin) trong quý 1/2023. Được biết, theo quy định, nhà đầu tư sẽ không được sử dụng hạn mức tín dụng (đòn bẩy tài chính-margin) do công ty chứng khoán môi giới cấp để mua 88 mã cổ phiếu bị xếp vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ này. Trước đó, HOSE cũng công bố danh sách 65 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý 1/2023 và danh sách này bổ sung thêm 3 mã so với số lượng trong danh sách công bố hồi đầu quý 4/2022.

11/01/2023

88 mã chứng khoán bị HNX cắt margin quý 1/2023

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã công bố danh sách 88 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý 1/2023. Hơn nữa, nguyên nhân dẫn đến việc cắt margin còn là cổ phiếu trong diện đình chỉ giao dịch như CTX, DZM, LUT, VGP, ART. Xuất hiện trong danh sách tiếp tục là cổ phiếu thuộc hệ sinh thái FLC như ART, KLF hay cổ phiếu BII thuộc "họ Louis".

04/01/2023

TTZ: Thông báo thay đổi thời gian trả cổ tức

26/12/2022

TTZ: Nghị quyết Hội đồng quản trị

14/12/2022

TTZ: Giải trình nguyên nhân và biện pháp khắc phục tình trạng chứng khoán bị đình chỉ giao dịch

05/12/2022

TTZ: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

05/12/2022

TTZ: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Trần Thị Thu

30/11/2022

TTZ: Quyêt định về việc chuyển sang diện bị đình chỉ giao dịch

16/11/2022

TTZ: Giải trình biện pháp và lộ trình khắc phục chứng khoán hạn chế giao dịch

10/11/2022

TTZ: Đính chính thông báo mời họp ĐHĐCĐ

10/11/2022

TTZ: Đính chính thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông

03/11/2022

TTZ: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

31/10/2022

Đưa cổ phiếu vào diện Kiểm soát và hạn chế giao dịch

https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/10/27/1_ttz_2022_10_27_371d82c_ks2.jpg
https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/10/27/2_ttz_2022_10_27_565a4f5_ks1.jpg
https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/10/27/1_ttz_2022_10_27_31d5b2b_hcgd1.jpg
https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/10/27/2_ttz_2022_10_27_709b35b_hcgd2.jpg

27/10/2022

TTZ: Quyết định về việc chuyển sang diện hạn chế giao dịch

27/10/2022

TTZ: Quyết định về việc duy trì diện bị kiểm soát