Tin tức & sự kiện

16/01/2023

TUG: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

10/01/2023

TUG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/12/2022

TUG: Ký hợp đồng soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2022 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

10/08/2022

Công ty chứng khoán của Thái Lan bị phạt vì mua chui cổ phiếu TUG

Ngày 04/08/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 552 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Krungthai Zmico Securities Company Limited (Địa chỉ: Bangkok, Thailand).

26/07/2022

TUG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

13/07/2022

TUG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

01/07/2022

TUG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

21/06/2022

TUG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

24/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TUG của CTCP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 28/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty (Địa chỉ: Số 04 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng)
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
+ Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021; Thông qua thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2022; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
+ Thông qua chủ trương đầu tư tàu lai Azimuth;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

11/05/2022

TUG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

30/04/2022

TUG: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

20/04/2022

TUG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

03/03/2022

TUG: Báo cáo thường niên 2021

18/02/2022

TUG: Báo cáo tài chính năm 2021

27/01/2022

TUG: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

19/01/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 600 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TUG của CTCP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/01/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/01/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 10/02/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tạm ứng cổ tức tại Công ty cổ phần Lai dắt và vận tải Cảng Hải Phòng (số 04 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, Việt Nam) vào các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật) bắt đầu từ ngày 10/02/2022. Khi làm thủ tục, người sở hữu chứng khoán cần xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và chứng minh nhân dân/căn cước công dân (Đăng ký kinh doanh) đang còn hiệu lực.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tạm ứng cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

12/01/2022

TUG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

06/01/2022

TUG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/12/2021

TUG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

30/08/2021

TUG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021