DNSE Detail Stock TUG
TUG

HP TUTRANCO

UPCOM: CTCP Lai Dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

25/09/2022

CẬP NHẬT

25/09/2022

Tổng quan

CTCP Lai Dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng hoạt động trong lĩnh vực:

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
- Bốc xếp hàng hóa
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
- Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
- Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của HP TUTRANCO

EPS

0

Chỉ số P/E

0

Chỉ số P/S

0

Chỉ số P/B

-

Hệ số Beta

0

Tỷ suất cổ tức

-

Cổ tức tiền mặt/cổ phiếu

600

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài

6.08%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

10/08/2022

Công ty chứng khoán của Thái Lan bị phạt vì mua chui cổ phiếu TUG

Ngày 04/08/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 552 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Krungthai Zmico Securities Company Limited (Địa chỉ: Bangkok, Thailand).

26/07/2022

TUG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

14/07/2022

TUG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/06/2022

TUG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

24/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TUG của CTCP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 28/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty (Địa chỉ: Số 04 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng)
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
+ Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021; Thông qua thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2022; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
+ Thông qua chủ trương đầu tư tàu lai Azimuth;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

11/05/2022

TUG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Văn Dũng

Tổng giám đốc

CTCP Lai Dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng hoạt động trong lĩnh vực:

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
- Bốc xếp hàng hóa
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
- Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
- Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ...

Lịch sử phát triển:

- Từ tháng 02/2010 trở về trước, CT là chi nhánh Xí nghiệp Xếp dỡ và Vận tải thủy thuộc CT TNHH MTV Cảng Hai Phòng (nay là CTCP Cảng Hải Phòng)
- CT chính thức được thành lập từ việc cổ phần hóa DNNN (chi nhánh CT TNHH MTV Cảng Hải Phòng - XN Xếp dỡ và Vận tải thủy)vào ngày 24/11/2009
- Ngày 21/02/2017 giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu 10.800 đ/cp.

Thành viên Hội đồng quản trị

9.3 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của TUG dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 9.3 năm)


Ban giám đốc

9.7 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của TUG dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 9.7 năm)

Cổ đông lớn

Top 3 cổ đông lớn sở hữu 77.60% công ty.