Tin tức & sự kiện

30/01/2023

TV3: Báo cáo tài chính quý 4/2022

30/01/2023

TV3: Báo cáo tài chính của đơn vị kế toán cấp trên - quý 4 năm 2022

19/01/2023

BCTC 4/2022 TV3 - Lợi nhuận giảm 1,69% trong 2022.

17/01/2023

TV3: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

12/01/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 12/1

Tin doanh nghiệp TVS -  CTCP Chứng khoán Thiên Việt  – Sẽ phát hành hơn 42 triệu cổ phiếu cho cổ đông với tỷ lệ 38,6% bao gồm chi trả cổ tức năm 2021 tỷ lệ 33,8% và phát hành tăng vốn cổ phần với tỷ lệ 4,8%. Qua đó, ông Hải còn nắm giữ hơn 54,24 triệu cổ phiếu HPX, tỷ lệ 17,84%. BAF -  CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam  - Ông Lê Xuân Thọ, Thành viên HĐQT đã bán ra 795.000 cổ phiếu BAF từ ngày 28/12/2022 đến 10/1/2023 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

11/01/2023

TV3: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Công ty TNHH VP Invest

14/12/2022

TV3: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Công ty TNHH VP Invest

02/12/2022

Giao dịch bổ sung - 1,241,223 CP

29/11/2022

TV3: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

28/11/2022

TV3: Ngày 02/12/2022, ngày giao dịch đầu tiên 1,241,223 cổ phiếu niêm yết bổ sung

21/11/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 1,241,223 CP

18/11/2022

TV3: Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 1,241,223 cổ phiếu

03/11/2022

TV3: Nghị quyết của Hội đồng quản trị

24/10/2022

TV3: Báo cáo tài chính quý 3/2022

21/10/2022

TV3: Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022 của đơn vị kế toán cấp trên

19/10/2022

TV3: Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

27/09/2022

TV3: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

20/09/2022

TV3: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu

16/09/2022

TV3: Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

16/09/2022

TV3: Công bố thông tin về Văn bản của UBCKNN về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của TV3