Tin tức & sự kiện

27/09/2022

TV3: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

20/09/2022

TV3: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu

16/09/2022

TV3: Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

16/09/2022

TV3: Công bố thông tin về Văn bản của UBCKNN về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của TV3

05/09/2022

TV3: Thay đổi nhân sự

17/08/2022

TV3: Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm đã soát sét của đơn vị kế toán cấp trên

17/08/2022

TV3: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

10/08/2022

TV3: Ông Nguyễn Trí Trinh thôi giữ chức Phó Tổng Giám Đốc Công ty

02/08/2022

TV3: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

26/07/2022

TV3: Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

21/07/2022

TV3: Báo cáo tài chính quí 2 năm 2022 của đơn vị kế toán cấp trên

21/07/2022

TV3: Báo cáo tài chính quý 2/2022

04/07/2022

TV3: Thay đổi nhân sự

01/07/2022

TV3: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

30/06/2022

TV3: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

31/05/2022

TV3 lên kế hoạch lãi sau thuế tăng nhẹ 3%

Năm 2022, CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 (HNX: TV3) lên kế hoạch tổng doanh thu 350 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 21 tỷ đồng, lần lượt tăng 11% và 3% so với kết quả 2021. Tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu 12% (năm 2021 đạt 15%).

30/05/2022

TV3: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

30/05/2022

TV3: Trần Quốc Điền - Phó Tổng Giám đốc - đã mua 40,757 CP

27/05/2022

TV3: Nguyễn Văn Thiện - Thành viên BKS - đã mua 5,100 CP