DNSE Detail Stock TV3

HNX: CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3

Dịch vụ tư vấn xây dựng

logo

TV3

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

124 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

15.20 tỷ

Doanh thu

197 tỷ

4.57%

1,597.01

0

0.33

-98.39%

10.43%

6.42%

32.76%

10.84%

35%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tập đoàn Điện Lực Việt Nam

42.42%

Công ty TNHH VP Invest

11.96%

Bùi Thị Kim Yến

4.43%

Thái Tuấn Tài

3.77%

Khác

37.42%

Tin tức & Sự kiện