Tin tức & sự kiện

21/09/2022

TV6: Walead Company PTE.LTD - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 0 CP

19/09/2022

TV6: Thay đổi nhân sự

15/09/2022

TV6: ZhangTao - Thành viên BKS - đã mua 0 CP

05/09/2022

TV6: Lê Quỳnh Ngân - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 180,000 CP

31/08/2022

TV6: Phạm Xuân Hòa - Thành viên BKS - đã bán 0 CP

26/08/2022

TV6: Nguyễn Hùng Cường - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đăng ký bán 105,000 CP

19/08/2022

TV6: Nguyễn Hùng Cường - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đã bán 74,400 CP

12/08/2022

TV6: Walead Company PTE.LTD - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 450,000 CP

12/08/2022

TV6: Walead Company PTE.LTD - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 0 CP

04/08/2022

TV6: ZhangTao - Thành viên BKS - đăng ký mua 150,000 CP

21/07/2022

TV6: Lê Quỳnh Ngân - Ủy viên HĐQT - đã bán 0 CP

21/07/2022

TV6: Đặng Thị Như Khánh - Kế toán trưởng - đã bán 150,000 CP

21/07/2022

TV6: Phạm Xuân Hòa - Thành viên BKS - đăng ký bán 120,000 CP

21/07/2022

TV6: Nguyễn Hồng Hải - Trưởng Ban kiểm soát - đã mua 150,000 CP

18/07/2022

TV6: Walead Company PTE.LTD - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 300,000 CP

13/07/2022

TV6: Lê Quỳnh Ngân - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 180,000 CP

13/07/2022

TV6: Đặng Thị Như Khánh - Kế toán trưởng - đăng ký bán 150,000 CP

13/07/2022

TV6: Nguyễn Hồng Hải - Trưởng Ban kiểm soát - đăng ký mua 450,000 CP

07/07/2022

TV6: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty mới góp vốn thành lập - CTCP Chuỗi cung ứng Lộc Hải

28/06/2022

TV6: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022