Tin tức & sự kiện

31/01/2023

TV6: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

13/01/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 13/1

Tin doanh nghiệp DNH -  CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi -  Ngày 7/2 tới Công ty sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng. Cũng liên quan đến cổ phiếu XMC, cùng thời gian, bà Nguyễn Minh Trang, con ông Nguyễn Đức Cử - Phó Chủ tịch HĐQT – đã mua 13.478.174 cổ phiếu, nâng lượng sở hữu từ 3.300.936 cổ phiếu (tỷ lệ 4,9%) lên 16.779.110 cổ phiếu (tỷ lệ 24,91). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 16/1 đến 14/2/2023.

10/11/2022

TV6: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mai quốc tế Tân Phú Hưng (công ty con)

09/11/2022

TV6: Nguyễn Hùng Cường - Ủy viên HĐQT - đã bán 105,000 CP

08/11/2022

TV6: Phạm Xuân Hòa - Thành viên BKS - đăng ký bán 120,000 CP

11/10/2022

TV6: Lê Quỳnh Ngân - Ủy viên HĐQT - đã bán 0 CP

03/10/2022

TV6: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

03/10/2022

TV6: Nguyễn Hùng Cường - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 105,000 CP

03/10/2022

TV6: Nguyễn Hùng Cường - Ủy viên HĐQT - đã bán 0 CP

21/09/2022

TV6: Walead Company PTE.LTD - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 0 CP

19/09/2022

TV6: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Lý giữ chức Giám Đốc Công ty thay thế cho Ông Nguyễn Hùng Cường từ 15/09/2022

15/09/2022

TV6: ZhangTao - Thành viên BKS - đã mua 0 CP

05/09/2022

TV6: Lê Quỳnh Ngân - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 180,000 CP

31/08/2022

TV6: Phạm Xuân Hòa - Thành viên BKS - đã bán 0 CP

26/08/2022

TV6: Nguyễn Hùng Cường - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đăng ký bán 105,000 CP

19/08/2022

TV6: Nguyễn Hùng Cường - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đã bán 74,400 CP

12/08/2022

TV6: Walead Company PTE.LTD - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 450,000 CP

12/08/2022

TV6: Walead Company PTE.LTD - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 0 CP

04/08/2022

TV6: ZhangTao - Thành viên BKS - đăng ký mua 150,000 CP

01/08/2022

TV6: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022