DNSE Detail Stock TV6
TV6

UPCOM: CTCP Thương mại Đầu tư xây lắp điện Thịnh Vượng

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

02/02/2023

CẬP NHẬT

02/02/2023

Tổng quan

CTCP Thương mại Đầu tư xây lắp điện Thịnh Vượng hoạt động trong lĩnh vực:

.
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của

Giá hiện tại

0

0

0

-

0

-

0

49.00%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Song Tao

Tổng giám đốc

CTCP Thương mại Đầu tư xây lắp điện Thịnh Vượng hoạt động trong lĩnh vực:

.

Lịch sử phát triển:

- Ngày 21/05/2021 ngày giao dịch đầu tiên trên UPcoM với giá 11,000 đ/CP .

Thành viên Hội đồng quản trị

2.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Hội đồng quản trị của TV6 mới (nhiệm kỳ trung bình 2.0 năm)


Ban giám đốc

2.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Ban giám đốc của TV6 mới (nhiệm kỳ trung bình 2.0 năm)

Cổ đông lớn

Top 6 cổ đông lớn sở hữu 80.50% công ty.