DNSE Detail Stock TV6
TV6

Xây lắp điện Thịnh Vượng

UPCOM: CTCP Thương mại Đầu tư xây lắp điện Thịnh Vượng

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

23/02/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

23/02/2024

Tổng quan

CTCP Thương mại Đầu tư xây lắp điện Thịnh Vượng hoạt động trong lĩnh vực:

.
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của Xây lắp điện Thịnh Vượng

Giá hiện tại

121

0

0

-

0

-

0

36.83%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Song Tao

CTCP Thương mại Đầu tư xây lắp điện Thịnh Vượng hoạt động trong lĩnh vực:

.

Lịch sử phát triển:

- Ngày 21/05/2021 ngày giao dịch đầu tiên trên UPcoM với giá 11,000 đ/CP .

Thành viên Hội đồng quản trị

1.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Hội đồng quản trị của TV6 mới (nhiệm kỳ trung bình 1.0 năm)


Ban giám đốc

1.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Ban giám đốc của TV6 mới (nhiệm kỳ trung bình 1.0 năm)

Cổ đông lớn

Top 6 cổ đông lớn sở hữu 68.34% công ty.