Tin tức & sự kiện

28/11/2022

TVG: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

26/08/2022

TVG: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

28/07/2022

TVG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

21/06/2022

Chậm nộp thuế, TVG bị cưỡng chế hơn 3.7 tỷ đồng từ tài khoản ngân hàng

Ngày 15/06, Cục thuế TP. Hà Nội ra quyết định cưỡng chế thi hành qyết định về thuế đối với CTCP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải (UPCoM: TVG) bằng cách trích từ tài khoản ngân hàng số tiền hơn 3.7 tỷ đồng.

21/06/2022

TVG: Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản ngân hàng

16/05/2022

TVG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

21/04/2022

TVG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

20/04/2022

TVG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

14/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TVG của CTCP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVI năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Sẽ được công ty thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải
          - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau.

06/04/2022

TVG: Báo cáo thường niên 2021

02/04/2022

TVG: Báo cáo tài chính năm 2021

25/03/2022

TVG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVI năm 2022

21/03/2022

TVG: Thông báo điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

16/03/2022

TVG: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

24/01/2022

TVG: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

01/12/2021

TVG: Hợp đồng BCTC năm 2021

01/12/2021

TVG: Hợp đồng báo cáo tài chính năm 2021

17/08/2021

TVG: Nguyễn Công Phú - Ủy viên HĐQT - đã mua 0 CP

27/07/2021

TVG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

09/07/2021

TVG: Nguyễn Công Phú - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 100,000 CP