DNSE Detail Stock TVG
TVG

TRICC - JSC

UPCOM: CTCP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

26/01/2023

CẬP NHẬT

26/01/2023

Tổng quan

CTCP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải hoạt động trong lĩnh vực:

- Tư vấn & đầu tư xây dựng các công trình giao thông
- Thi công xây dựng các công trình thực nghiệm & các công trình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới
- Tư vấn giám sát chất lượng quá trình lắp đặt & chuyển giao công nghệ máy móc
- Vận tải hành hóa bằng đường sắt, đường bộ
- Buốn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của TRICC - JSC

Giá hiện tại

0

0

0

-

0

-

0

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Đỗ Văn Hạt

Tổng giám đốc

Nguyễn Trường Thành

CTCP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải hoạt động trong lĩnh vực:

- Tư vấn & đầu tư xây dựng các công trình giao thông
- Thi công xây dựng các công trình thực nghiệm & các công trình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới
- Tư vấn giám sát chất lượng quá trình lắp đặt & chuyển giao công nghệ máy móc
- Vận tải hành hóa bằng đường sắt, đường bộ
- Buốn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.

Lịch sử phát triển:

- Tiền thân là Viện nghiên cứu thiết kế đường sắt Được thành lập năm 1989
- Năm 1964 đổi tên là CT Khảo sát thiết kế Đường sắt
- Năm 1989 thành lập Viện Nghiên cứu thiết kế Đường sắt trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị: CT Khảo sát thiết kế Đường sắt, CT Nghiên cứu thiết kế Đầu máy Toa xe; BKH kinh tế kỹ thuật – Tổng Cục Đường Sắt
- Năm 1994 đổi thành CT Tư vấn Đầu tư và Xây dựng
- Tháng 12/2005, CT hoàn thành CPH chuyển đổi từ DNNN.

Thành viên Hội đồng quản trị

18.5 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của TVG dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 18.5 năm)


Ban giám đốc

0.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Ban giám đốc của TVG mới (nhiệm kỳ trung bình 0.0 năm)

Cổ đông lớn

Top 5 cổ đông lớn sở hữu 79.26% công ty.