Tin tức & sự kiện

31/08/2022

Giao dịch bổ sung - 510,000 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (mã CK: TVS) như sau:


19/08/2022

TVS: Thông báo thay đổi Kế toán trưởng (kèm quyết định)

18/08/2022

TVS: Thông báo thay đổi nhân sự Kế toán trưởng

17/08/2022

TVS: Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

15/08/2022

TVS: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

09/08/2022

TVS: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

05/08/2022

TVS: Quyết định về việc thông qua các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

29/07/2022

TVS: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

27/07/2022

TVS: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

26/07/2022

TVS lỗ sau thuế 57 tỷ đồng vì tự doanh kém sắc

Theo BCTC quý 2/2022, CTCP Chứng khoán Thiên Việt (HOSE: TVS) báo lỗ sau thuế gần 57 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 142.5 tỷ đồng.

25/07/2022

TVS: Thông báo bổ nhiệm Giám đốc Tài chính - Kế toán

21/07/2022

TVS: Giải trình biến động LNST quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước

20/07/2022

TVS: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

06/06/2022

TVS: Thông báo Quyết định của UBCKNN về việc chấp thuận cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán

13/05/2022

TVS: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 2

11/05/2022

TVS: Nghị quyết HĐQT về việc hạn mức vay vốn và nhận bảo lãnh vay vốn nước ngoài

11/05/2022

TVS: Trích xuất Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận vay vốn ngân hàng nước ngoài

04/05/2022

TVS: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 1/2022 so với quý 1/2021

29/04/2022

TVS: Điều lệ tổ chức và hoạt động

29/04/2022

TVS: Quy chế hoạt động của HĐQT