DNSE Detail Stock TVS
TVS

CK Thiên Việt

HOSE: CTCP Chứng khoán Thiên Việt

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

05/02/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

05/02/2024

Tổng quan

CTCP Chứng khoán Thiên Việt hoạt động trong lĩnh vực:

- Môi giới chứng khoán
- Tự doanh chứng khoán
- Bảo lãnh phát hành chứng khoán
- Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán
- Lưu ký chứng khoán...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của CK Thiên Việt

Giá hiện tại

1,663

0

0

-

1.12

-

0

28.59%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Trung Hà

Tổng giám đốc

Nguyễn Thanh Thảo

Website

CTCP Chứng khoán Thiên Việt hoạt động trong lĩnh vực:

- Môi giới chứng khoán
- Tự doanh chứng khoán
- Bảo lãnh phát hành chứng khoán
- Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán
- Lưu ký chứng khoán...

Lịch sử phát triển:

- Ngày 25/12/2006: Công ty được thành lập với vốn điều lệ là 43 tỷ đồng.

- Ngày 24/08/2007: Tăng vốn điều lệ lên 86 tỷ đồng.

- Ngày 05/12/2007: Tăng vốn điều lệ lên 430 tỷ đồng.

- Ngày 15/01/2015: Cổ phiếu TVS chính thức được giao dịch trên Sở GDCK Hồ Chí Minh.

- Ngày 29/08/2017: Tăng vốn điều lệ lên 578 tỷ đồng.

- Ngày 29/08/2018: Tăng vốn điều lệ lên 635 tỷ đồng.

- Ngày 19/07/2019: Tăng vốn điều lệ lên 784,247,000,000 đồng.

- Ngày 27/09/2019: Tăng vốn điều lệ lên 801,247,000,000 đồng.

- Ngày 05/05/2020: Tăng vốn điều lệ lên 901,247,000,000 đồng.

- Ngày 27/11/2020: Tăng vốn điều lệ lên 982,351,740,000 đồng.

Thành viên Hội đồng quản trị

5.1 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của TVS dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 5.1 năm)


Ban giám đốc

2.8 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Ban giám đốc của TVS mới (nhiệm kỳ trung bình 2.8 năm)

Cổ đông lớn

Top 4 cổ đông lớn sở hữu 51.46% công ty.