Tin tức & sự kiện

23/09/2022

TYA: Thông báo giấy chứng nhận ĐKDN thay đổi lần thứ 3

30/08/2022

TYA: Nghị quyết HĐQT về việc vay ngân hàng SinoPac - Chi nhánh TP.HCM

29/08/2022

TYA: Nghị quyết HĐQT về việc vay ngân hàng ESUN-CN Đồng Nai

29/08/2022

TYA: Nghị quyết HĐQT về việc vay ngân hàng Taipei Fubon-CN.TPHCM

18/08/2022

TYA: Giải trình BCTC Tổng hợp bán niên soát xét năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

17/08/2022

TYA: Giải trình BCTC Trụ sở chính soát xét bán niên năm 2022

27/07/2022

TYA: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

27/07/2022

TYA: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Shen San Yi, Shen Sang Pang

26/07/2022

Còn chịu ảnh hưởng dịch COVID, lợi nhuận quý 2 của TYA giảm 30%

CTCP Dây và Cáp Điện Taya Việt Nam (HOSE: TYA) công bố kết quả kinh doanh quý 2/2022 với doanh thu thuần 606 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 24 tỷ đồng, lần lượt giảm 8% và 30% so với cùng kỳ.

15/07/2022

TYA: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ SHEN SAN YI

15/07/2022

TYA: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ SHEN SHANG PANG

04/07/2022

TYA: Nghị quyết HĐQT về việc vay ngân hàng ICBC

01/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 900 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam (mã CK: TYA) như sau:

28/06/2022

TYA: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

25/06/2022

TYA: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

11/06/2022

TYA: Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

25/05/2022

TYA: Thông báo thay đổi người phụ trách quản trị công ty

20/04/2022

TYA: Link công bố Livestream ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

20/04/2022

TYA: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

04/04/2022

TYA: Báo cáo thường niên năm 2021