Tin tức & sự kiện

26/01/2024

BCTC Quý 4/2023 TYA - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 1,69 tỷ đồng, giảm 83,55% so với cùng kỳ.

27/10/2023

BCTC Quý 3/2023 TYA - Lợi nhuận quý 3 gấp 1,2 lần so với cùng kỳ, đạt 3,13 tỷ đồng.

08/09/2023

TYA: CBTT Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn tại Ngân hàng Taipei-Fubon

08/09/2023

TYA: CBTT Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn tại Ngân hàng ESUN

31/08/2023

Thêm 7 mã cổ phiếu bị cắt margin trên HOSE

30/08/2023

HoSE bổ sung thêm 4 mã bị cắt margin

23/08/2023

TYA: Giải trình bổ sung BCTC Tổng hợp soát xét bán niên 2023

22/08/2023

Hàng loạt cổ phiếu bị cắt margin sau mùa BCTC soát xét bán niên

21/08/2023

TYA: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Shen Shang Pang

21/08/2023

TYA: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Shen San Yi

18/08/2023

TYA: Giải trình chênh lệch LNST tại BCTC trước và sau soát xét bán niên 2023

15/08/2023

FUEVFVND: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 14/08/2023

15/08/2023

TYA: Giải trình chênh lệch LNST tại BCTC trước và sau soát xét bán niên 2023

09/08/2023

TYA: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Shen San Yi

09/08/2023

TYA: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Shen Shang Pang

26/07/2023

BCTC Quý2/2023 TYA - Q1 bù đắp Q2, lợi nhuận đầu năm đạt 1,69 tỷ đồng