Tin tức & sự kiện

27/01/2023

BCTC 4/2022 TYA - Lợi nhuận giảm 52,97% trong năm 2022.

19/01/2023

TYA: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

18/01/2023

TYA: Bổ sung giải trình KQKD Trụ sở chính quý 4/2022 so với cùng kỳ năm trước

26/12/2022

TYA: Nghị quyết HĐQT về việc vay Taishin International Bank

21/10/2022

TYA: BCTC Tóm tắt quý 3 năm 2022

18/10/2022

TYA: BCTC quý 3 năm 2022

17/10/2022

TYA: Nghị quyết HĐQT về việc vay Huanan Bank - Chi nhánh TP.HCM

23/09/2022

TYA: Thông báo giấy chứng nhận ĐKDN thay đổi lần thứ 3

30/08/2022

TYA: Nghị quyết HĐQT về việc vay ngân hàng SinoPac - Chi nhánh TP.HCM

29/08/2022

TYA: Nghị quyết HĐQT về việc vay ngân hàng Taipei Fubon-CN.TPHCM

29/08/2022

TYA: Nghị quyết HĐQT về việc vay ngân hàng ESUN-CN Đồng Nai

18/08/2022

TYA: Giải trình BCTC Tổng hợp bán niên soát xét năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

18/08/2022

TYA: BCTC 6 tháng đầu năm 2022

17/08/2022

TYA: Giải trình BCTC Trụ sở chính soát xét bán niên năm 2022

17/08/2022

TYA: BCTC 6 tháng đầu năm 2022

27/07/2022

TYA: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Shen San Yi, Shen Sang Pang

27/07/2022

TYA: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

26/07/2022

Còn chịu ảnh hưởng dịch COVID, lợi nhuận quý 2 của TYA giảm 30%

CTCP Dây và Cáp Điện Taya Việt Nam (HOSE: TYA) công bố kết quả kinh doanh quý 2/2022 với doanh thu thuần 606 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 24 tỷ đồng, lần lượt giảm 8% và 30% so với cùng kỳ.

25/07/2022

TYA: BCTC quý 2 năm 2022

20/07/2022

TYA: BCTC quý 2 năm 2022