DNSE Detail Stock TYA

HOSE: CTCP Dây và Cáp Điện Taya Việt Nam

Linh kiện và thiết bị điện

logo

TYA

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

368 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

11.78 tỷ

Doanh thu

1,457 tỷ

17.08%

383.84

0

0.23

0%

2.38%

1.19%

7.17%

98.48%

20%

2.43%

2.50%

Hồ sơ doanh nghiệp

Taya Viet Nam (Cayman) Holding Ltd

80.03%

Khác

19.97%

Tin tức & Sự kiện