Tin tức & sự kiện

01/08/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu UPC của CTCP Phát triển Công viên cây xanh và Đô thị Vũng Tàu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 25/08/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng CTCP Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu, số 221 Võ Thị Sáu – Phường Thắng Tam - TP.Vũng Tàu bắt đầu từ ngày 25/08/2023 vào lúc 8h00 đến 16h00 các ngày trong tuần (trừ ngày thứ bảy và chủ nhật) và xuất trình giấy tờ pháp lý.năm 2022

01/08/2023

UPC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

27/07/2023

UPC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

25/07/2023

UPC: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

12/07/2023

UPC: Quyết định Hội đồng quản trị về việc tăng vốn điều lệ của các công ty con

10/07/2023

Chủ tịch Nguyễn Đức Tài bán ra 145.000 cổ phiếu, giảm tỷ lệ sở hữu

07/07/2023

UPC: Lê Huy Hữu Hiệp - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 145,000 CP

07/07/2023

UPC: Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch HĐQT - đã bán 145,000 CP

21/06/2023

UPC: Lê Huy Hữu Hiệp - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 150,000 CP

21/06/2023

UPC: Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 145,154 CP

20/06/2023

UPC: Thay đổi nhân sự

29/05/2023

UPC: Thay đổi nhân sự

26/05/2023

UPC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. lần thứ 2

08/05/2023

UPC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

08/05/2023

UPC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

27/04/2023

UPC: Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và Biên bản ghi nhận cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2023

21/04/2023

BCTC 2022 UPC - Tăng trưởng tốt hơn năm trước lợi nhuận đạt 15 tỷ đồng, tăng 15,66% so với cùng kỳ.

05/04/2023

UPC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

05/04/2023

UPC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

05/04/2023

UPC: Báo cáo thường niên 2022