Tin tức & sự kiện

23/01/2024

BCTC Quý 4/2023 VBC - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 0,97% so với cùng kỳ, lãi 6,3 tỷ đồng.

22/10/2023

BCTC Quý 3/2023 VBC - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 17,68% so với cùng kỳ, lãi 7,41 tỷ đồng.

21/08/2023

BCTC Quý 2/2023 VBC - Lợi nhuận Q2/2023 tăng 7,53% so với cùng kỳ, lãi 7,65 tỷ đồng.

18/08/2023

VBC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

20/07/2023

VBC: Báo cáo tài chính quý 2/2023

20/07/2023

VBC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

19/05/2023

VBC: Công bố thông tin lựa chọn đơn vị kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà nội

19/05/2023

VBC: Báo cáo tài chính quý 1/2023

17/05/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,800 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VBC của CTCP Nhựa Bao bì Vinh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 18%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 20/06/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty Nhựa, Bao bì Vinh vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 20/06/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân/ căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

16/05/2023

VBC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

09/05/2023

VBC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

09/05/2023

VBC: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức bằng tiền mặt

08/05/2023

BCTC 1/2023 VBC - Đầu năm giảm tốc một chút, lợi nhuận đạt 6,49 tỷ đồng tăng 14,77% so với cùng kỳ.

28/04/2023

VBC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

25/04/2023

VBC: Thay đổi nhân sự

23/03/2023

VBC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

23/03/2023

VBC: Đơn từ nhiệm ông Phạm Đỗ Huy Cường

23/03/2023

Hai lãnh đạo VBC muốn từ nhiệm

Ngày 22/03, hai lãnh đạo của CTCP Nhựa - Bao bì Vinh (HNX: VBC) đã nộp đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT.

23/03/2023

VBC: CBTT nhận được đơn xin từ nhiệm của Ông Ngô Quang Việt - Chủ tịch HĐQT và Ông Phan Văn Toàn - Thành viên HĐQT