Tin tức & sự kiện

03/02/2023

BCTC 4/2022 VBC - Lợi nhuận giảm 3,02% trong năm 2022.

02/02/2023

VBC: Báo cáo tài chính quý 4/2022

01/02/2023

VBC: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

25/10/2022

VBC: Báo cáo tài chính quý 3/2022

18/08/2022

VBC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

25/07/2022

VBC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/07/2022

VBC: Báo cáo tài chính quý 2/2022

27/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,800 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VBC của CTCP Nhựa Bao bì Vinh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 18%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 15/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty Nhựa, Bao bì Vinh vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 15/07/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/ căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

22/06/2022

VBC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

13/06/2022

VBC sắp trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 18%

Ngày 11/06, CTCP Nhựa - Bao bì Vinh (HNX: VBC) thông báo chốt quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/06/2022.

13/06/2022

VBC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện trả cổ tức bằng tiền mặt

13/06/2022

VBC: Hủy ngày đăng ký cuối cùng theo thông báo số 223/TB-VBC, ngày 06/06/2022

08/06/2022

VBC: Nghị quyết chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt

07/06/2022

VBC: Hủy ngày đăng ký đăng ký cuối cùng theo thông báo ngày 11/5/2022

01/06/2022

VBC: Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

01/06/2022

VBC: Hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

18/05/2022

VBC: Nghị quyết v/v trả cổ tức năm 2021

06/05/2022

VBC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/04/2022

VBC: Báo cáo tài chính quý 1/2022

15/04/2022

VBC: Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp